05.09.2013

Sivuainevalinta

  • Opiskelijat, jotka ovat jo suorittaneet perusopinnot (esim. avoimessa yliopistossa), voivat hakea aineopintojen oikeutta sivuainelomakkeella 30.4. mennessä. Lomake palautetaan amanuenssille (F 103).
  • Kirjallisuuden pääaineopiskelijoilla, jotka on hyväksytty tiedekuntaan vuosina 2000–2011 päävalinnassa, on vapaa suomen kielen sivuaineoikeus.
  • Vuonna 2012 tai myöhemmin äidinkielenopettajakoulutukseen kesän päävalinnassa valitut kirjallisuuden pääaineopiskelijat saavat automaattisesti opinto-oikeuden suomen kielen perus- ja aineopintoihin. 
  • Suomen kielen perus- ja aineopinnot suorittaneet voivat hakea syventävien opintojen oikeutta sivuainelomakkeella 30.4. mennessä. Lomake palautetaan amanuenssille (F 103).
  • Maisterintutkinnon jo suorittaneet voivat opiskella perus- ja aineopinnot avoimessa yliopistossa.