Suomen kielen ja kulttuurin opetusohjelma 2018 - 2019

Info suomen kielen opinnoista ma 10.9.2018 klo 9.00 - 10.00. Sali ilmoitetaan myöhemmin. Tarkista opetussuunnitelmasta, mitkä opintojaksot sinun tulee suorittaa.
Laajannettu listaus

Kesä

Perusopinnot (approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Syksy

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kevät

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)