Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan opetusohjelma 2017 - 2018

Suomen kielen infot maanantaina 4.9. salissa L 209: klo 8.00 sivuaineopiskelijat ja klo 9.00 jatkavat pääaineopiskelijat.

Laajannettu listaus

Syksy

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kevät

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kesä

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)