Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan opetusohjelma 2017 - 2018

Suomen kielen infot maanantaina 4.9. salissa L 209: klo 8.00 sivuaineopiskelijat ja klo 9.00 jatkavat pääaineopiskelijat.

Laajannettu listaus

Kevät

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kesä

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Syksy

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)