13.06.2017

Äidinkielenopettajan viestinnän opinnot

Äidinkielenopettajiksi opiskelevien lukiokelpoisuuten sisältyy 31.7.2017 saakka 12 op viestinnän opintoja. Opintojaksot ovat

  • VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op
  • HTKY006 Viestintäosaaminen 7 op

1.8.2017 alkaen lukiokelpoisuuteen sisältyy 10 op viestinnän opintoja. Opintojaksot ovat

  • VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op
  • VISA1010 Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutustaidot 5 op.