Suomen kielen opetusohjelma 2015-2016

HUOMAUTUKSET:

*  Opintojakso KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen hyväksytään suomen kielen opinnoissa vain aineopintoihin (ei siis syventäviin opintoihin).

* Opintojaksot SKIS405 Sanasto ja fraseologia ja SKIS410 Koprustutkimus voi sijoittaa suomen kielen opinnoissa joko aine- tai syventäviin opintoihin.

* Tarkista opetussuunnitelmasta, mitkä opintojaksoista kuuluvat oman suuntautumisvaihtoehtosi opintoihin.

Laajannettu listaus

Kesä

Perusopinnot (approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Syksy

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kevät

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Muut

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)