Suomen kielen opetusohjelma 2015-2016

HUOMAUTUKSET:

*  Opintojakso KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen hyväksytään suomen kielen opinnoissa vain aineopintoihin (ei siis syventäviin opintoihin).

* Opintojaksot SKIS405 Sanasto ja fraseologia ja SKIS410 Koprustutkimus voi sijoittaa suomen kielen opinnoissa joko aine- tai syventäviin opintoihin.

* Tarkista opetussuunnitelmasta, mitkä opintojaksoista kuuluvat oman suuntautumisvaihtoehtosi opintoihin.

Laajannettu listaus

Syksy

Yleisopinnot

Kevät

Yleisopinnot

Muut

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)