Suomen kielen opetusohjelma, lukuvuosi 2014 - 2015

Suomen kielen opetusohjelma, lukuvuosi 2014 - 2015

HUOMAUTUKSET:

*  Opintojakso KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen hyväksytään suomen kielen opinnoissa vain aineopintoihin (ei siis syventäviin opintoihin).

* Opintojakson SKIS405 Sanasto ja fraseologia voi sijoittaa suomen kielen opinnoissa joko aine- tai syventäviin opintoihin.

* Opintojakso KLSY104 Monikielinen työelämäviestintä soveltuu kieliasiantuntijalinjan opiskelijoilla maisterintutkinnon pakollisten yleisopintojen kohtaan KLSY100 Työelämätuntemus.

Laajannettu listaus

Kesä

Perusopinnot (approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Syksy

Perusopinnot (approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kevät

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Muut

Johdanto

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)