Suomen kielen opetusohjelma, lukuvuosi 2014 - 2015

Suomen kielen opetusohjelma, lukuvuosi 2014 - 2015

HUOMAUTUKSET:

*  Opintojakso KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen hyväksytään suomen kielen opinnoissa vain aineopintoihin (ei siis syventäviin opintoihin).

* Opintojakson SKIS405 Sanasto ja fraseologia voi sijoittaa suomen kielen opinnoissa joko aine- tai syventäviin opintoihin.

* Opintojakso KLSY104 Monikielinen työelämäviestintä soveltuu kieliasiantuntijalinjan opiskelijoilla maisterintutkinnon pakollisten yleisopintojen kohtaan KLSY100 Työelämätuntemus.

Laajannettu listaus

Muut

Johdanto

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)