13.09.2012

Kurssien vastaavuudet

Suomen kielen opetussuunnitelma 2012–2015

PERUSOPINNOT KESKEN → siirtyy uusiin

 

 

vanha ops

uusi ops

Opintojaksot, jotka vastaavat toisiaan

KLSP002 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (3 op)

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op)

SKIP202 Suomen kielen rakenne (8 op)

SKIP203 Äänteistä puheeksi (5 op) ja SKIP204 Sanoista lauseiksi (5 op)

SKIP301 Tekstianalyysi (3 op)

SKIP301 Tekstianalyysi (2 op)

SKIP303 Kielenhuolto (3 op)

SKIP303 Kielenhuolto (2 op)

SKIP402 Nyky-Suomi kieliyhteisönä (2 op)

SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset (2 op)

Vanhat opintojaksot, joita pitää täydentää

SKIP302 Kirjoittaminen (2 op) + 1 op:n laajuinen täydennys

SKIP304 Akateemiset tekstitaidot (3 op)

Uudet opintojaksot, jotka puuttuvat vanhasta ja jotka tulee tehdä uuteen opsiin siirryttäessä

 

opet:

KLSP005 Kohti kielenopettajuutta (2 op)*

KLSP006 Kohti kieliasiantuntijuutta (2 op)**

asiantuntijat:

KLSP006 Kohti kieliasiantuntijuutta (2 op)**

SKIP305 Tekstinhuoltoa käytännössä (2 op)

sivuaineopiskelijat (jos edelliset tehty):

* SKIP004 Kohti suomen kielen opettajuutta (2 op)

** SKIP005 Kohti suomen kielen asiantuntijuutta (2 op)

 

 

 

PERUSOPINNOT KESKEN vanhoilla loppuun

(vain siinä tapauksessa, että puuttuu 1 tai 2 opintojaksoa)

 

 

vanha ops

uusi ops

Opintojaksot, jotka korvataan uuden opsin mukaisilla opintojaksoilla

KLSP002 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (3 op)

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op) + lisätehtävä, jonka saa Jaana Toomarilta

SKIP202 Suomen kielen rakenne (8 op) (jos tämä puuttuu, tekee uuden opsin mukaiset kurssit)

SKIP203 Äänteistä puheeksi (5 op) ja SKIP204 Sanoista lauseiksi (5 op)

SKIP301 Tekstianalyysi (3 op) (jos tämä puuttuu, tekee uuden kurssin, jota ei tarvitse täydentää)

SKIP301 Tekstianalyysi (2 op)

SKIP303 Kielenhuolto (3 op) (jos tämä puuttuu, tekee uuden kurssin, jota ei tarvitse täydentää)

SKIP303 Kielenhuolto (2 op)

SKIP302 Kirjoittaminen (2 op) (jos tämä puuttuu, tekee Akateemiset tekstitaidot)

 

SKIP304 Akateemiset tekstitaidot (3 op)

 

SKIP401 Kirjasuomen kehitys (4 op)

SKIP203 Äänteistä puheeksi (5 op)

Opintojaksot, jotka tentitään vanhan opsin mukaisesti

SKIP402 Nyky-Suomi kieliyhteisönä (2 op) (tenttii tämän vanhan mukaan)

 

 

 

AINEOPINNOT KESKEN siirtyy uusiin

 

 

vanha ops

uusi ops

Opintojaksot, jotka vastaavat toisiaan

(* Tähdellä merkityt: Vanhaa ei tarv. täydentää vaan korvaa sellaisenaan uuden vastaavan opintojakson. Tarvittaessa valitaan valinnaisia niin, että op-määrä täyttyy.)

SKIA211 Muotorakenne (5 op) ja

SKIA212 Lauserakenne (5 op)

SKIA214 Morfosyntaksi (5 op)

SKIA213 Semantiikka ja pragmatiikka (3 op)*

SKIA304 Merkitysten äärellä (4 op)

SKIA301 Tekstinhuolto (4 op)*

SKIA305 Asiantuntijan tekstitaidot (5 op)

SKIA511 Esivaiheista nykysuomeen (3 op)*

SKIA215 Kielen kehitys (4 op)

SKIA402 Nimistö (4 op)

SKIA402 Nimistö (5 op)

SKIA602 Suomi toisena kielenä (3 op)

KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (3 op)

SKIA612 Suomen kieli oppijan näkökulmasta (2 op) SKIA602 Suomi toisena kielenä (2 op)

SKIA608 Kielen omaksuminen (2 op)

SKIA609 Äidinkielen omaksuminen (2 op)

SKIA618 Kielen omaksumisesta osaamiseen (3 op)

SKIA618 Kielen omaksumisesta osaamiseen (3 op)

SKIA802 Proseminaari (2 op)

SKIA804 Kandidaattiseminaari (3 op)

SKIA803 Kandidaatintutkielma (8 op)

SKIA803 Kandidaatintutkielma (7 op)

SKIA303 Tekstintutkimus (2 op)*

SKIA303 Tekstintutkimus (5 op)

SKIA607 Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opetukseen (3 op)*

SKIA607 Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opetukseen (5 op)

Kielten laitoksen yhteiset opintojaksot, joiden tilanne täytyy selvittää

KLSA320 Johdatus diskurssintutkimukseen (3 op)

KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen (5 op)

KLSA077 Tutkielman laatimisen perusteet (0 op)

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet (3 op)

 

AINEOPINNOT KESKEN → vanhoilla loppuun (saatava valmiiksi 31.7.2013 mennessä)


vanha ops

uusi ops

Opintojaksot, jotka korvataan uuden opsin mukaisilla opintojaksoilla

SKIA211 Muotorakenne (5 op)

SKIA214 Morfosyntaksi (5 op) osittain + räätälöity tehtävä

SKIA301 Tekstinhuolto (4 op)

SKIA305 Asiantuntijan tekstitaidot (5 op)

Opintojaksot, jotka tentitään kirjatenttinä vanhan opsin mukaisesti

SKIA401 Suomen kielen alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu (5 op)

 

SKIA404 Sanasto (3 op)

 

SKIA511 Esivaiheista nykysuomeen (3 op)

 

SKIA612 Suomen kieli oppijan näkökulmasta (2 op)

 

SKIA402 Nimistö (4 op)

 

SKIA618 Kielen omaksumisesta osaamiseen (3 op)

 

Opintojaksot, jotka tentitään vanhan opsin mukaisesti tai korvataan uuden opsin mukaisilla opintojaksoilla

SKIA212 Lauserakenne (5 op)

SKIA214 Morfosyntaksi (5 op) osittain + räätälöity tehtävä

SKIA213 Semantiikka ja pragmatiikka (3 op)

SKIA304 Merkitysten äärellä (4 op)

Valinnaiset opintojaksot, jotka tehdään uuden opsin mukaisesti

SKIA303 Tekstintutkimus (2 op)

SKIA303 Tekstintutkimus (5 op)

SKIA607 Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opetukseen (3 op)

SKIA607 Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opetukseen (5 op)

SKIA602 Suomi toisena kielenä (3 op)

SKIA602 Suomi toisena kielenä (2 op)

SKIA608 Kielen omaksuminen (2 op)

SKIA609 Äidinkielen omaksuminen (2 op)

SKIA501 Viron kieli (4 op)

SKIA502 Unkarin kieli (4 op)

SKIA504 Sukukielet 5 op