01.07.2010

SKIP402

SKIP402 Nyky-Suomi kieliyhteisönä 2 op

 Tentaattori: Virpi Masonen.

Kirjallisuus:

  • Sajavaara, K. 2004: Suomen uusi kielilaki. – Sajavaara, K. ja Takala S. (toim.), Kielikoulutus tienhaarassa s. 283–296. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksenkeskus.
  • Nuolijärvi, P. 2002: Yksilön kielelliset oikeudet Suomessa. Virittäjä 3/106, 385–397.
  • Latomaa, S. 2007:  Miten maahanmuuttajat kotoutuvat Suomeen – opinpolku varhaiskasvatuksesta työelämään. – Pöyhönen, S. & Luukka, M.-R. (toim.), Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti s. 317–368. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
  • Hiidenmaa, P. 2007: Ei vain luonnonlahjoilla: ohjailua, opetusta ja apuneuvoja kielenkäytön tueksi. – Pöyhönen, S. & Luukka, M.-R.. (toim.), Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti, s. 431–452. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
  • Luutonen, J. 2008: Suomen kielen tulevaisuuden problematiikkaa. – Saarinen, S. (toim.), Murros. Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit globalisaation paineissa. Uralica Helsingensia 3 s. 73–108. Helsinki: Helsingin yliopisto. 
  • Saarinen, S. 2008: Turvaako kielilaki kielen aseman – suomalais-ugrilaisten kielten uhanalaisuus.  – Saarinen, S. (toim.) Murros. Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit globalisaation paineissa. Uralica Helsingensia 3 s. 38–46. Helsinki: Helsingin yliopisto.

  • Pasanen, A. 2008: Uralilaiset vähemmistökielet assimilaation revitalisaation ristipaineissa. – Saarinen, S. (toim.) Murros. Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit globalisaation paineissa. Uralica Helsingensia 3 s. 47–70. Helsinki: Helsingin yliopisto.

  • Johansson, M. & Pyykkö, R. 2005: Johdanto: monikielisyys ja kielipolitiikka. – Johansson, M. & Pyykkö, R (toim.) Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä s. 9–20. Helsinki: Gaudeamus.

  • Jyränki, A. 2005: Euroopan unioni ja kielet – oikeudellisia näkökohtia. – Johansson, M. & Pyykkö, R (toim.) Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä s. 59–73. Helsinki: Gaudeamus.

  • Moring, T. 2005: Eurooppalainen vähemmistökielipolitiikka. – Johansson, M. & Pyykkö, R (toim.) Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä s. 74–97. Helsinki: Gaudeamus.