05.07.2010

SKIS402 Kirjasuomi

Tentaattori: Aila Mielikäinen
3/2010


A. Kirjatentti

Valitse teokset ja artikkelit seuraavista kohdista niin, että niistä tulee yhteensä 5 op:

  1. Katja Huumo, Lea Laitinen & Outi Paloposki (toim.): Yhteistä kieltä tekemässä s. 73–222 ja 286–322; Tommi Kurki, Päivi Laine & Arja Lampinen (toim.): Suomettaren helmoista s. 13–43 ja 85–244. Yhteensä 3 op.
  2. Göran Karlsson: Suomen kielen tavan adessiivi. 1 op.
  3. Esko Koivusalo (toim.): Mikael Agricolan kieli s. 8–228. 2 op.
  4. Aila Mielikäinen & Paavo Suihkonen (toim.): Tutkielmia Raamatun kielestä. 2 op.
  5. Matti Punttila, Raimo Jussila & Helena Suni (toim.): Pipliakielestä kirjakieleksi s. 11–80, 171–201, 215–253; Kaisa Häkkinen & Tanja Vaittinen (toim.): Agricolan aika s. 13–23, 84–146. Yhteensä 2 op.
  6. Martti Rapola: Kielen kuvastimessa. 2 op.
  7. Artikkeleita: Hannele Branch: Montaa kielivirheenä. Virittäjä 2001; Markku Haakana & Anne Mäntynen: Rakas ärsyttävä äidinkieli. Ilona Herlin ym. (toim), Äidinkielen merkitykset; Osmo Ikola: Havaintoja komitatiivin käytöstä suomen murteissa ja yleiskielessä. Sananjalka 41; Päivi Rintala: Kielikäsitys ja kielenohjailu. Sananjalka 40. Yhteensä 1 op.

 

B. Essee

Kirjatentin sijasta voi kirjoittaa myös esseen. Tällöin aiheesta ja kirjallisuudesta on sovittava tentaattorin kanssa erikseen.