29.03.2012

SKIS404 Sanasto

Tentaattori: Vesa Jarva

Valitse seuraavista numeroiduista kohdista kokonaisuus, josta tulee yhteensä 5 opintopistettä.

  1. Jouko Vesikansa (toim.): Nykysuomen sanavarat s. 7–275. 2 op.
  2. Lauri Harvilahti, Jyrki Kalliokoski, Urpo Nikanne & Tiina Onikki (toim.): Metafora. Ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin s. 13–255. 2 op.
  3. Lauri Hakulinen: Suomen kielen rakenne ja kehitys (4. painos) s. 383–495. 1 op.
  4. Auli Hakulinen & Pentti Leino (toim.): Nykysuomen rakenne ja kehitys 1 s. 96–137, 149─208. 1 op.
  5. Fennistica fausta in honorem Mauno Koski septuagenarii s. 1–114. 1 op.
  6. Vesa Jarva: Venäläisperäisyys ja ekspressiivisyys suomen murteiden sanastossa s. 61–94 ; Maija Grönholm: Ruotsalaislainojen pejoroituminen Turun murteessa. Sananjalka 31; Kari Nahkola: Nykyslangin sananmuodostusoppia. Virittäjä 1999; Heikki Paunonen: Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja s. 10–44. Yhteensä 1 op.