25.08.2010

SKIS403 Nimistö


Tentaattori: Aila Mielikäinen

Valitse seuraavista numeroiduista kohdista kokonaisuus, josta tulee yhteensä 5 opintopistettä:

  1. Terhi Ainiala: Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. 2 op.
  2. Eero Kiviniemi: Rakkaan lapsen monet nimet. 1 op.
  3. Eero Kiviniemi: Väärät vedet. Tutkimus mallien osuudesta nimenmuodostuksessa. 1 op. 
  4. Kaija Mallat, Terhi Ainiala & Eero Kiviniemi (toim.): Nimien maailmasta. – Kieli 14. 2 op.
  5. Viljo Nissilä: Suomalaista nimistöntutkimusta. 2 op.
  6. Eeva Maria Närhi: Suomalaista sukunimikäytäntöä. 1 op.
  7. Paula Sjöblom: Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. 2 op.
  8. Jouko Vesikansa (toim.): Nykysuomen sanavarat s. 276–331. 1 op.