07.11.2012

Suuren graduseminaarin abstrakti

Abstrakti on tiivis ja informatiivinen tutkimustasi esittelevä teksti. Se kirjoitetaan seminaarin kuulijoille, jotka eivät tunne ennalta tutkimustasi. Sen tavoitteena on saada heidät kiinnostumaan tutkimuksestasi ja tarjota heille tärkeimmät perustiedot jo ennen seminaaria.

Abstrakti koostuu tyypillisesti seuraavista osista:

 1. Tutkimusaihe ja tutkimuksen motivointi
  Kerro abstraktin aluksi tutkimusaiheesi lyhyesti. Perustele, miksi tutkimusaiheesi on relevantti ja miksi sitä on syytä tutkia.
 2. Tutkimuskysymykset
  Esittele tutkimuskysymyksesi tiivisti ja ymmärrettävästi.
 3. Tutkimuksesi teoreettinen tausta tai viitekehys
  Kerro lyhyesti, millaiseen teoriapohjaan tai aikaisempaan tutkimukseen oma tutkimuksesi liittyy ja/tai esittele työsi kannalta keskeiset käsitteet tai ilmiöt
 4. Tutkimuksen aineisto ja menetelmät
  Kerro, millaisin menetelmin tutkimuksesi toteutat ja millaista aineistoa käytät.
 5. Tärkeimmät tutkimustulokset
  Tiivistä, mitä olet saanut selville tutkittavasta asiasta.
 6. Päätelmät
  Pohdi esimerkiksi, mitä tutkimustuloksistasi voi päätellä ja missä tai mihin tuloksiasi voidaan hyödyntää.

Merkitse abstraktiisi siinä käyttämäsi lähteet. Jos mahdollista, anna aineistostasi esimerkkejä. Kirjoita ymmärrettävää ja kieliasultaan sujuvaa tekstiä. Kerro pääasiat, älä yksityiskohtia. Pyri tiiviyteen!

Graduseminaarin abstrakti saa tutkimussuunnitelmavaiheessa olla pituudeltaan sivun mittainen ja esitelmävaiheessa kahden sivun mittainen. Tutkimussuunnitelmavaiheessa abstrakti sisältää yleensä osat 1–4.