25.07.2018

Suomen kielen kypsyyskoe eli maturiteettikirjoitus

Kypsyyskoe eli maturiteettikirjoitus kirjoitetaan

  • kandidaatintutkintoa varten kandidaatintutkielmasta 
  • maisterintutkintoa varten pro gradu -tutkielmasta tai muusta kirjallisesta esityksestä.

Suomen kielen kypsyyskoe suoritetaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä tai kandidaattiseminaarin päätteeksi järjestettävässä tilaisuudessa. Yleisenä tenttipäivänä kirjoitettavaan maturiteettiin ilmoittaudutaan normaalisti Korppi-järjestelmässä. Täytetty maturiteettilomake toimitetaan amanuenssille tentti-ilmoittautumisen päättymiseen mennessä. Kandidaattiseminaarin päätteeksi järjestettävään tilaisuuteen ilmoittaudutaan seminaarissa annettavien ohjeiden mukaan. 

Kypsyyskokeessa on valittavana muutama aihe tutkielman alalta. Aiheesta kirjoitetaan itsenäinen essee, joka ei vaadi oletetulta lukijalta tutkielmaan sisältyvien taustatietojen tai yksityiskohtien tuntemusta. Kirjoitukseen merkitään myös otsikko. Erityisesti on huomattava, että kirjoitus ei ole tenttivastaus eikä myöskään tutkielman tiivistelmä. Sen on siis vastattava sisällöltään valittua otsikkoa. Tarkastamisessa kiinnitetään huomiota sekä aiheen käsittelyyn että kirjoituksen rakenteeseen ja kieliasuun. Käsialan on oltava selkeää. Kirjoituksen suositeltava pituus on kolme neljä konseptisivua (joka riville kirjoitettuna). Kirjoituksen tarkastaa kyseisen tutkielman hyväksynyt tentaattori.

Kun kypsyyskoe kirjoitetaan kandidaatintutkintoa varten, sitä ei tarvitse kirjoittaa enää maisterintutkinnossa. Jos kandidaatintutkielman teosta on jo kulunut aikaa, on hyvä varmistaa kandidaatintutkielman aihe ja maturiteettiin tulo kyseisen kandidaattiseminaarin ohjaajan tai jonkun toisen opettajan kanssa. Jos tentaattori on ehtinyt vaihtua, uusi tentaattori tarvitsee kandidaatintutkielman, joten opiskelijan olisi sitä varten säilytettävä kandidaatintutkielmansa.

Jos kypsyyskoe hylätään, opiskelijan on käytävä vastaanotolla hakemassa palautetta kirjoituksestaan, ennen kuin hän voi ilmoittautua kokeeseen uudestaan.