04.11.2013

Suomen kielen kandidaatintutkielmat 2012 - 2013

Suomen kielen kandidaatintutkielmat 2013

Antikainen, Kati 2013: helppo yhdistää melkeinpä mihin vain! Lukijan puhuttelun keinoja suosituissa suomalaisissa muotiblogeissa.

Heinonen, Niina 2013: ”Et ei oo niinku semmosta konkreettista käsitystä siitä et mitä se on se kirjottamisen opettaminen” Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä koulutuksen antamista valmiuksista kirjoittamisen opettamiseen.

Herneaho, Irina 2013: Miten muotiblogeissa kirjoitetaan ostamisesta – transitiivisuus ja modaalisuus muotiblogien ostamisaiheisissa merkinnöissä.

Ikola, Jaana 2013: Kuka olen toisella kielellä? Vaihto-opiskelun vaikutus suomalaisten opiskelijoiden kielelliseen identiteettiin.

Kellosaari, Saara 2013: Lukemisen eriyttäminen 8. luokan yleisopetuksessa

Kekäläinen, Milka 2013: Välttämättömyyden ja suotavuuden ilmaisemisen keinot venäjänkielisten suomenoppijoiden kirjoittamissa teksteissä.

Kuhalainen, Satu 2013: Kielellisten kohteliaisuusstrategioiden käyttö anonyymissa verkkokeskustelussa

Kyckling, Erja 2013: Kansainvälisesti adoptoitujen nuorten aikuisten suhde ensikieleensä.

Kyllönen, Tanja 2013: Yliopiston vaihto-opiskelijoiden maallikkokäsitykset suomen kielestä ennen kieliopintojen alkua

Leskinen, Hanna 2013: Heikkojen lukijoiden tukeminen lukiossa. Äidinkielen opettajien kokemuksia tukitoimista.

Leskinen, Kirsi 2013: ”No se on tavallaan aika monikielinen”– maahanmuuttajaperheen arkisen kielenkäytön ja kieli-ideologioiden ulottuvuuksia.

Lindberg, Eino 2013: Näin verkossa uutisoidaan – katso kuvat! Urheiluaiheisten juttujen otsikointi Iltalehti.fi ja Iltasanomat.fi -sivustoilla

Lintunen, Venla 2013: Maahanmuuttajien ja suomenruotsalaisten käsityksiä ja kokemuksia työssä tarvittavasta suomen kielen taidosta.

Majuri, Ruut 2013: Miten mainosten ominaisuudet tuottavat tulkintaan kansallisromanttisia representaatioita?

Mäenpää, Tuomo 2013: Anglistisuus suomalaisen koripallosanaston kielellisenä kenkälusikkana.

Miettinen, Nelli 2013: Talvivaaran ympäristöonnettomuudesta kirjoittaminen – representoinnin vertailua tiedotteen, uutisen ja mielipidekirjoituksen välillä.

Miettola, Lauri 2013: Maahanmuuttajaoppilaiden saama vuorovaikutuksellinen tuki yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla.

Osanen, Sara 2013: 8.-luokkalaiset äidinkielenoppijat: mitä opiskelumotivaation taustalla piilee?

Paldán Maiju 2013: ”grammar nazi tulee kettuilee ja sit menee yöunet” Kirjakielen normien asema keskustelufoorumeilla nuorten näkökulmasta katsottuna

Pappila, Tiia 2013: Viännänkö savvoo oppilaelle vae en? Kiuruveden aineenopettajien käsityksiä savolaismurteesta ja sen ilmenemisestä heidän omassa opetuspuheessaan

Penttilä, Marianna 2013: Facebookin kielellinen huumori ja monitulkintaisuus Feissarimokat-sivustolla

Ruha, Olli 2013: ”Juhla jatkui mutta juoma oli lopussa.” Ekokatastrofin ja siihen johtaneiden syiden metaforiset representaatiot Stam1nan Viimeinen Atlantis -albumin lyriikoissa

Saari, Satu 2013: Sahuri, poikamies ja surullisen hahmon ritari. Perussuomalaisten representointia Helsingin Sanomissa.

Soikkeli, Iida 2013: Muunkielisten tekstijaksojen vaikutus aikuisen, lukemaan tottuneen, lukijan lukukokemukseen suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa.

Sorri, Minna 2013: Nuorten ja keski-ikäisten käsityksiä suomen puhekielen piirteiden maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä

Taivassalo, Ella 2013:  Kysymykset osana äidinkielisen lastentarhanopettajan ja suomenoppijalapsen vuorovaikutusta.

Tarvainen, Virpi 2013: Piirtoheitinkalvosta powerpointiksi. Esitysgrafiikkaesitys genrenä.

Veistämö, Annika 2013: Kirjallisuuden opetussisällöt ja opetusmenetelmät yläkoulun suomi toisena kielenä -opetuksessa.

 

Suomen kielen kandidaatintutkielmat 2012

Eklund, Sari Susanna 2012: Yhteisymmärrystä rakentamassa. Haastattelijan ymmärryksen ja ymmärtämättömyyden ilmaukset keskusteluissa päiväkoti-ikäisten maahanmuuttajalasten kanssa.

Heinonen, Mira-Maria 2012: Yhteisöllisyyttä rakentamassa. Kuinka suomi24.fi:n keskusteluketjun genreyhteisö rakentuu?

Heiskanen, Tuija 2012: Tunteiden ja arvottamisen ilmaisut Mika Waltarin, Kaari Utrion ja Arto Paasilinnan saatesanoissa.

Kangasniemi, Sara 2012: ”Sinä olet minun tuulensuoja.” Metaforat parisuhteen kuvaajina Samuli Putron rocklyriikassa.

Kettunen, Annastiina 2012: ”Onks tää vitsi?” Kyselytutkimus polyseemisten substantiivisten merkitysten ensisijaisuudesta.

Korhonen, Suvi 2012: ”Muista kuitenkin, että ainekirjoituksessa puhekielisyys ei aina ole hyvä asia.” Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusharjoittelijoiden palautteita kahdeksannen luokan oppilaan kirjoitelmasta.

Kuitunen Heidi & Kuitunen Hanna 2012: Sanaseppien takomaa, sosiaalisesti rakentuvaa. Vanhuuden representaatioiden rakentuminen kaunokirjallisessa aineistossa.

Kujanpää, Johanna 2012: Sijamuodot sekaisin. Tapaustutkimus viittomakielisen tieteellisestä tekstistä suomi toisena kielenä -näkökulmasta.

Lamminmäki, Maiju 2012: Mitä puhe paljastaa? Animaatiosarja Pasilan hahmojen kielen tarkastelua.

Lehtonen, Siiri 2012: Päiväkirjagenreä rakentavia kielellisiä piirteitä 1950- ja 2000-luvun tyttöjen päiväkirjoissa.

Mauno, Sofia 2012: Yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä kaunokirjallisuuden autenttisuudesta sekä kaunokirjallisuuden lukemisesta ja käsittelytavoista koulussa.

Metsola, Anna 2012: Rakas Watson vai Watson hyvä? Sherlock Holmes -tarinoiden kahden eri suomennoksen puhuttelumuodot ja niiden luoma kuva Holmesin ja Watsonin välisestä suhteesta.

Mikkonen, Jenni 2012: Ruotsalaisten sanojen osuus puhutussa Helsingin slangissa.

Nivala, Hanna 2012: 8-luokkalaisten haukkumasanat.

Oiva, Mari 2012: ”Illalla katsoin peiliin eikä hävettänyt yhtään”. Arvot ja asenteet kotimaisten populaarimusiikkilehtien pääkirjoituksissa.

Pesola, Marjo 2012: Tiikeri tankissa, thaimaalainen pakkasessa. Monitulkintaisuuden ilmeneminen suomalaisessa televisiomainonnassa.

Pirkola, Silja 2012: Mitä voida-sana tarkoittaa? Voida-verbin merkityksen jakautuminen modaalisuuden eri lajeihin sanomalehti Keskisuomalaisessa 1999.

Rapio, Inkeri 2012: Oikeinkirjoitus yhdeksäsluokkalaisten aineissa.

Saariaho, Lotta-Maria 2012: ”Mutta selvisin siitä kyllä.” Labovin suullisen henkiinjäämiskertomuksen rakennemallin toteutuminen pelkoaiheisissa S2-kirjoitelmissa.

Saukko, Tiia 2012: Imagon rakentaminen Marimekon tiedotteissa. Kielellisten piirteiden tarkastelua systeemis-funktionaalista kieliteoriaa hyödyntäen.

Sillankorva, Niina 2012: Rasismin määrittelyä verkkokeskustelussa.

Suhonen, Piia 2012: Huopalahden tiestä Kälviän yliajoon. Audi- ja BMW-merkkisten henkilöautojen sekä niiden kuljettajien representaatiot kahden yliajotapauksen uutisoinnissa.

Torro, Fanny 2012: Kopijyvästä Kampus Dataan - paikallisuuden ilmeneminen Jyväskylän yritysnimistössä.

Törö, Mikael 2012: Unelmamaaleja sekä vaaleaa pyörremyrskyä. Teemu Pukin sankarikuvan kielellinen muotoutuminen YLE Urheilun ja Ilta-Sanomien internet-otsikoissa syksyllä 2011.

Viinikainen, Tiia-Riina 2012: Mediatekstit ja median rooli aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Tapaustutkimus