21.10.2014

3 Kirja-arviointeja

 • AALTIO, MAIJA-HELLIKKI 1976.

Finnish for foreigners 1. Keuruu: Otava.

VILKUNA, MARIA 1978. Suomea Bill Hillille – ja muillekin. Virittäjä 82(3), 312–314.

 

 • AALTIO, MAIJA-HELLIKKI 1974.

Finnish for foreigners 1: Oral drills. Keuruu: Otava.

VILKUNA, MARIA 1978. Suomea Bill Hillille – ja muillekin. Virittäjä 82(3), 312-314.

 

 • AALTIO, MAIJA-HELLIKKI 1975.

Finnish for foreigners 2. Keuruu: Otava.

VILKUNA, MARIA 1978. Suomea Bill Hillille - ja muillekin. Virittäjä 82(3), 312–314.

 

 • AALTIO, MAIJA-HELLIKKI 1977.

Korva tarkkana. Kuullunymmärtämisharjotuksia. Keuruu: Otava.

VILKUNA, MARIA 1978. Suomea Bill Hillille – ja muillekin. Virittäjä 82(3), 312–314.

 

 • AALTIO, MAIJA-HELLIKKI 1987.

Finnish for foreigners 2. Oppikirja ja harjoituskirja. Helsinki: Otava.

MARTIN, MAISA 1988. Kielikeskusuutisia 6, 2.

 

 • AALTO, EIJA & SUNI, MINNA (toim.) 1993.

Kohdekielenä suomi. Näkökulmia opetukseen. Korkeakoulujen kielikeskuksen selosteita 1. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

LAURANTO, YRJÖ 1995. Näkökulmia S2-opetukseen. Virittäjä 99(4), 638–641.

 

 • ABONDOLO, DANIEL 1998.

Colloquial Finnish. The complete course for  beginners. The colloquial series. London: Routledge.

BRANCH, HANNELE 2000. Millaista suomea ja kenelle? Virittäjä 104(2), 308–313.

 

 • AHONEN, LILI & WHITE, LEILA 1993.

Monta sataa suomen sanaa. Ulkomaalaisille tarkoitettu lukemisto arkisuomen sanaston kertaamiseksi ja kartuttamiseksi. Kielikeskusmateriaalia n:o 101. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Korkeakoulujen kielikeskus.

AALTO, EIJA 1994. Sadoittain suomen sanoja. Kielikeskustelua 5, 9–11.

 

 • ALSTA, TUULIKKI 1990.

Kolmetuhatta sateista aamua. Cultura Oy.

OJALA, EIJA 1991.Selkokirjat avuksi suomen kielen opiskeluun. Kielikeskusuutisia 1, 14–16.

 

 • BERG, MAARIT & SILFVERBERG, LEENA 1997.

Kato hei – puhekielen alkeet. Oppikirja + nauhoite. Helsinki: Finn Lectura.

STORHAMMAR, MARJA-TERTTU 1998. Puhesuomea oppimaan. Virittäjä 102(2), 303–305.

 

 • BESSONOFF, SALLI-MARJA & HÄMÄLÄINEN, EILA 2002.

Kielitaitoa kirjoittamalla. Kirjoitusharjoituksia suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville.

AALTO, EIJA & TARNANEN, MIRJA 2004. Uutta S2-oppikirjarintamalta. Virittäjä 108 (2), 283–289.

 

 • BROWN, ANNELI & STRASZER, BOGLÁRKA (toim.) 2004.

Suomen kielen prosodian opettamisen ja oppimisen kysymyksiä. Kakkoskieli 5. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

O’DELL, MICHAEL 2005. Suomen kielen prosodiaa S2-näkökulmasta. Virittäjä 109(2), 313–319. Elektroninen aineisto: http://elektra.helsinki.fi/se/v/0042-6806/109/2/suomodel.pdf

 

 • DUFVA, HANNELE & MUIKKU-WERNER, PIRKKO & AALTO, EIJA 1993.

Mämmin ja makkaran maa. Kulttuuritietoa meille ja muille. Kielikeskusmateriaalia 105. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Korkeakoulujen kielikeskus.

PEKKARINEN, JOHANNA 1994. ULPU:Ulkomaalaisopettajien puheenvuoroja 2, 28–29.
HÄMÄLÄINEN, EILA 1995. Uutta suomi toisena kielenä -opetukseen. Virittäjä 99(4), 642–646.

 

 • FORSMAN-SVENSSON, PIRKKO 2001.

Suomen kielen alkeisoppikirja ruotsalaisille aikuisopiskelijoille. Kotikielen seurran aikakauslehti Virittäjä 4/2001 s. 684–692.

HÖGLANDER, SARI & VEHKANEN, MARJUT 2001. FINSKAN. Lättare än du tror. Helsinki: Oy Edita Ab. 2001. 231 s. ISBN 951-37-3241-X.

 

 • GARDNER, ROD & WAGNER, JOHANNES (toim.) 2004.

Second language conversations. London: Continuum.

LILJA, NIINA 2005. Monipuolinen teos kakkoskielisestä vuorovaikutuksesta. Virittäjä 109 (1), 123–129.

 

 • HAAPAKOSKI, AIRA & KOSKI, SEIJA & VÄLKESALMI, MIRJA 1989.

Huomenta Suomi. Ammattikasvatushallitus. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

MARTIN, MAISA 1989. Kielikeskusuutisia 5, 28–30.

 

 • HAKULINEN, AULI [et al.] 2004.

Iso suomen kielioppi. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

LAIHONEN, PETTERI 2005. Puhuttu kieli ja sen kuvaus Isossa suomen kieliopissa. Folia Uralica Debreceniensia 12. 144-149.


 • HEIKKILÄ, SATU & MARJAKANGAS, PIRKKO 2002.

Hyvin menee! Suomea aikuisille. Helsinki: Otava.

LATOMAA, SIRKKU 2003. Vaihdetaan ajatuksia, ei rakenteita. Virittäjä 107 (3), 434–438.

 

 • HEIKURA, VUOKKO 2002.

Lessons on Finnish Grammar. Helsinki: VEA Books.

PÄIVÄRINNE, SARI 2002. Oppikirja aikuisille. Virke 4/2002.

 

 • HEIKURA, VUOKKO 2005.

Lessons on Finnish Words. Helsinki.

PÄIVÄRINNE, SARI 2005. Suomen kielen sanaperheitä. Virke 2/2005.

 

 • HOLMEN, EUGENE 1984.

Handbook of Finnish verbs. 231 verbs fully conjugated in all the tenses. SKS:n toimituksia 408. Vaasa: SKS.

STEADMAN, DAVID 1985.Suomen verbit ulkomaalaisille. Virittäjä 89(2), 225–228.

 

 • HÄMÄLÄINEN, EILA 1988.

Aletaan! Suomen kielen oppikirja vasta-alkajille. Helsinki: Yliopistopaino.

MARTIN, MAISA 1988. Kielikeskusuutisia 9, 23–24.

 

 • HÄMÄLÄINEN, EILA 1989.

Jatketaan! Suomen kielen oppikirja alkeet osaaville. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

MARTIN, MAISA 1989. Kielikeskusuutisia 4, 10–13.

 

 • HÄMÄLÄINEN, EILA & BESSONOFF, SALLI-MARJA 1991.

Harjoitellaan! Lisäharjoituksia Aletaan! -kirjaan. Helsinki: Hakapaino Oy.

STORHAMMAR, MARJA-TERTTU 1992. Kielikeskusuutisia 2, 20–21.

 

 • JAKAB, LÁSZLÓ 2007.

Finn-magyar diákszótár [suomi-unkari opiskelusanakirja].

LAIHONEN, PETTERI 2007. Folia Uralica Debreceniensia 14. 179-184.

 

 • JARVA, VESA & NURMI, TIMO 2006.

Oikeeta suomee : suomen puhekielen sanakirja. Helsinki: Gummerus.

LAIHONEN, PETTERI 2006. Folia Uralica Debreceniencia 13. 210–211.

 

 • JÄRVENPÄÄ, MAIJA & SIITONEN, KIRSTI (toim,) 2002.

Matkalla toiseen kieleen. Viisi praktikumtyötä äidinkielen ja opittavan kielen siirtovaikutuksista. Opetuksen ja tutkimuksen apuneuvoja 4. Turku: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.

LEHTIMAJA, INKERI  2003: Tutkielmia oppijankielestä ja siirtovaikutuksesta. Virittäjä 107 (4), 626–628.

 

 • JÄRVENTAUSTA, MARJA 2007.

Suomen(kin) verbeistä saksaksi.

KOLEHMAINEN, LEENA: Präfix- und Partikelverben im Deutsch–finnischen Kontrast. Virittäjä 1/2007 s. 104–112. Helsinki: Kotikielen Seura.

 

 • KANGASNIEMI, HEIKKI 2003.

Suomen kielen sanastoharjoituksia. Helsinki: Tammi.

AALTO, EIJA & TARNANEN, MIRJA 2004. Uutta S2-oppikirjarintamalta. Virittäjä 108 (2), 283–289.

 

 • KARANKO, MARJATTA & TALVITIE, ULLA 1994.

Tottakai! Suomen kielen alkeisoppikirja. 2., korj. painos. Helsinki: Finn Lectura. Tottakai! Lisäharjoituksia. Helsinki: Finn Lectura.

AALTO, EIJA 1996. Oppimateriaali tekijöidensä näkemysten kuvastajana. Virittäjä 100(2), 302–307.

KURKELA, ANNA 1994. Tottakai. ULPU: Ulkomaalaisopettajien puheenvuoroja 2, 27.

 

 • KARANKO, OUTI & KERESZTES, LÁSZLÓ & KNIIVILÄ, IRMELI 1985.

Finn nyelkönyv I – kezd knek és középhaladóknak. Budapest.

MANTILA, HARRI 1987. Suomea unkarilaisille. Virittäjä 91(4) 571–573.

SZOBOSZLAY-KORNYA, ÁGNES 1989. Kielikeskusuutisia 6, 18–19.

 

 • KARLSSON, FRED 1976.

Finskans struktur. Lund: Liber Läromedel.

SOUTKARI, PENTTI 1978. Suomen rakenteen pääpiirteet. Virittäjä 82(3), 308–312.

 

 • KARLSSON, FRED 1978.

Finsk grammatik. SKS:n toimituksia 339. Helsinki: SKS.

TAIMINEN, AAPO 1978. Suomen kielioppia synkronisesti. Sananjalka 20, 189–193.

HÄMÄLÄINEN, EILA & JÖNSSON-KORHOLA, HANNELE 1980. Oikoteitä suomen kielen oppimiseen. Virittäjä 24(4), 366–369.

 

 • KARLSSON, FRED (toim.) 1982.

Suomi vieraana kielenä. Juva: WSOY.

SILFVERBERG, LEENA 1983. Suomen ulkomaalaisopetuksen pulmia. Virittäjä 87(1), 129–133.

 

 • KONSTI, PAULA & KORPELA, HELENA & LUUSALO, ANNE 2003.

Juttuja ja tuttuja: suomea toisena kielenä seitsemäsluokkalaisille. Helsinki: Opetushallitus.

TARVAINEN, MINNA. 2004. Skeittaamisesta vietnamilaiseen tyttökäsitykseen. Sosiaaliturva. 92(4), 17.

 

 • KORHONEN, PETRA – KUNZELMANN, DORIS 2005.

Suomea jokaiseen päivään. Sanastoharjoituksia suomea toisena tai vieraana kielenä opiskeleville. Helsinki: Finn Lectura.

RINNE, PÄIVI – TEMPAKKA, TIIA 2005.

Opettajan ideareppu. Kommunikatiivisia harjoituksia suomen tunneille. Helsinki: Finn Lectura.

KANGASNIEMI, HEIKKI 2006.

Suomen kielen tekstinymmärtämisharjoituksia. Helsinki: Tammi.

HEINZMANN, SANNI – LEHTINEN, KIRSTI 2007. Lukukokemuksia, viestintätaitoja ja sanaston hallintaa S2-oppijalle. Virittäjä 1/2007 s. 142–148. Helsinki: Kotikielen Seura.

 

 • KORHONEN, SEIJA 2012: Oppijoiden Suomi. Koulutettujen aikuisten käsitykset ja kompetenssit. Kielikeskuksen julkaisuja 3. Helsinki 2012.

SIITONEN, KIRSTI – HORTOVA, ZUZANA 2013. Ei englantia, kiitos! Sananjalka 55, 255–258.

 

 • KURHILA, SALLA 2003.

Co-constructing understanding in second language conversation. Helsinki: University of Helsinki.

WAGNER, JOHANNES 2004. Syvällinen tutkimus kakkoskielisestä vuorovaikutuksesta. Virittäjä 108 (2), 302–306.

 

 • LAAKSONEN, KAINO & LIEKO, ANNELI 1988.

Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi. Helsinki: Finn Lectura.

KOIVISTO, VESA 1989. Uusi oppikirja. Virittäjä 93(4), 584–592.

AALTO, EIJA 1991. Kielikeskusuutisia 1, 17–18.

 

 • LAIHIALA-KANKAINEN, SIRKKA & PIETIKÄINEN, SARI & DUFVA, HANNELE (toim.) 2002.

Moniääninen Suomi. Kieli, kulttuuri ja identiteetti. Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

KANGASSALO, RAIJA 2003. Moniäänistyvä Suomi. Virittäjä 107 (4), 604–608.

 

 • LATOMAA, SIRKKU 2000.

Suomea kääntäjille. Virittäjä 4/2000, 647–652.

LIEKO, ANNELI, CHESTERMAN, ANDREW & SILFVERBERG, LEENA 1999. Finnish for Translators. Helsinki: Finn Lectura.

 

 • LATOMAA, SIRKKU & HÄMÄLÄINEN, EILA 2003.

Mitä kuuluu? Suomen kielen kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia. Helsinki: Finn Lectura.

AALTO, EIJA & TARNANEN, MIRJA 2004. Uutta S2-oppikirjarintamalta. Virittäjä 108 (2), 283–289.

 

 • LAURANTO, YRJÖ & PARVIAINEN, AIRA & RAINÒ, PÄIVI 1994.

Kiva nähdä. Puhutun kielen harjoituksia. Helsinki: Finn Lectura.

HÄMÄLÄINEN, EILA 1995. Uutta suomi toisena kielenä -opetukseen. Virittäjä 99(4), 642–646.

 

 • LAURANTO, YRJÖ 1997.

Ensi askeleita paikallissijojen käyttöön. Espanjankielisten suomenoppijoiden sisä- ja ulkopaikallissijat konseptuaalisen semantiikan näkökulmasta. Kakkoskieli 2. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

HUUMO, TUOMAS 2000. Paikallissijoja oppimassa. Virittäjä 104(2), 297–301.

 

 • LEHIKOINEN, LAILA 1994.

Suomea ennen ja nyt: suomen kielen kehitys ja vaihtelu. Helsinki: Finn Lectura.

LAUERMA, PETRI 1994. Kielikeskustelua 7, 21–22.

MIKKONEN, PIRJO 1995.Suomen kielen kehitys ja vaihtelu selkokielellä. Virittäjä 99(1), 126–129.

 

 • LEHTINEN, TUIJA 2002.

Oppia kieli kaikki. Maahanmuuttajalasten suomen kielen kehitys ja kaksikielisyys peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto.

VOIPIO, SANNA 2003. Maahanmuuttajataustaisten lasten suomi ja oma äidinkieli. Virittäjä 107 (4), 629–632.

 

 • LEPÄSMAA, ANNA-LIISA – SILFVERBERG, LEENA 1987.

Suomen kielen alkeisoppikirja. Helsinki: Finn Lectura.

MARTIN, MAISA 1987. Kielikeskusuutisia 10, 17–19.

 

 • LEPÄSMAA, ANNA-LIISA, LIEKO, ANNELI & SILFVERBERG, LEENA 1996.

Miten sanoja johdetaan. Suomen kielen johto-oppia. Helsinki: Finn Lectura.

KOIVISTO, VESA 1998. Johto-oppia suomenoppijoille ja muillekin. Virittäjä.

 

 • LIEKO, ANNELI 1992.

Suomen kielen fonetiikkaa ja fonologiaa ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.

RICHARDSON, ULLA 1993. Kielikeskustelua 7, 30–31.

 

 • LOIKALA, PAULA 2004.

Grammatica finlandese. Parte 1: Fonologia, Morfologia. Bologna: Clueb.

MARTIN, SANNA 2005. Suomen keilioppia italialaisille. Virittäjä 109 (1), 130–132.

 

 • LÖFLUND, JUHANI & ROSENBERG, JUTTA & VUORSOLA, LASSE 2010.

Äänteistä lauseisiin. Johdatus suomen kielioppiin. Finn Lectura, Helsinki.

LAINE, PÄIVI 2010. Kielioppi suomen kielen opiskelijoille. Sananjalka 52, 190–194.

 

 • MATICSÁK, SÁNDOR & TARVAINEN, ANNA 2002.

Finn nyelv. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.

LAIHONEN, PETTERI 2003. Suomea sukulaisille. Virittäjä 107(4), 633-635.

 

 • MIKKONEN, PIRJO & MELA, MARJO (toim.)  2003.

Suomi kakkonen. Opas opettajille.

VAARALA, HEIDI 2004. Mitä tekisin maanantaina? Äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti Virke 1/2004, 50–51.

 

 • NIEMINEN, TAIJA (toim.) 2001.

Vuorovaikutus ja suomen kielen oppiminen. Kakkoskieli 3. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

VOIONMAA, KAARLO 2003. Vuorovaikutusta ja variaatiota suomen oppimisessa. Virittäjä 107 (1), 136–145.

 

 • NISSILÄ, LEENA & VAARALA, HEIDI & MARTIN, MAISA  (toim.) 2003.

Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLVII. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.

HARJA, VILHELMIINA 2003. Karttamerkkejä suomenopetukseen. Virittäjä 107 (4), 617–621.

 

 • NISSILÄ, LEENA & MARTIN, MAISA & VAARALA, HEIDI & KUUKKA, ILONA 2006.

Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä -opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.

PÄIVÄRINNE, SARI 2007. Perusteos suomi toisena kielenä -opettajille. Virke 3/2007.

 

 • NISSILÄ, LEENA 2011.

Viron kielen vaikutus suomen kielen verbien ja niiden rektioiden oppimiseen. Väitöskirja. Oulun yliopiston suomen kielen laitos.

KAIVAPALU, ANNEKATRIN 2013: Suomen verbit ja verbirektiot vironkielisen suomenoppijan haasteena. Virittäjä 117 (1) s.110–117.

 

 • NURMI, TIMO 1999.

Suomen kielen sanakirja ulkomaalaisille, Gummerus 1999.

SIITONEN, KIRSTI & VAIKUTYTE, KRISTINA 1999. Oslo: LexicoNordica 6.

 

 • NURMI, TIMO 1999.

Suomen kielen sanakirja ulkomaalaisille. Finnish dictionary for foreigners. Jyväskylän yliopisto.

BESSONOFF, SALLI-MARJA 2000. Suomen sanoja muunkielisille. Virittäjä 104 (2).

 

 • Opetushallitus 2003.

Perusopetuksen opetuskokeilussa lukuvuonna 2003–2004 noudatettavat opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3–9 ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 1–2. 2. korjattu painoa. Helsinki: Opetushallitus.

SUNI, MINNA 2003. Mitä suomi toisena kielenä onkaan? Virittäjä 107 (3), 422–426.

VASAMA, AURORA & VOIPIO, SANNA 2003.
Opettajien näkökulmaa suomi toisena kielenä -opetussuunnitelman perusteisiin. Virittäjä 107 (3), 427–430.

 

 • PARVIAINEN, AIRA 1994.

Hauska tavata. Suomen kieltä suggestopediseen opetukseen. Helsinki: Finn Lectura.

AALTO, EIJA 1996. Oppimateriaali tekijöidensä näkemysten kuvastajana. Virittäjä 100(2), 302–307.

 

 • PIIPARINEN-RINTALUOMA, PEIJA-RIIKKA (toim.) 2001.

Suomi toisena kielenä ja variaatio. Kakkoskieli 4. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

VOIONMAA, KAARLO 2003. Vuorovaikutusta ja variaatiota suomen oppimisessa. Virittäjä 107 (1), 136–145.

 

 • PUTZ, MARTIN 2002.

Finnisch Grammatik. Wien: Edition Praesens.

SIITONEN, KIRSTI: Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen Nr.34/2002. Mitteilungen aus der Deutschen Bibliothek. Helsinki. 268–269.

 

 • PÖYHÖNEN, SARI & HILTULA, KARI (toim.) 2006.

Opettajana vieraalla maalla: opetuskulttuurien kohtaamisia. Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

PÄIVÄRINNE, SARI 2007. Opettajana vieraalla maalla. Tempus 4/2007.

 

 • RANTATALO, STIINA & SULKALA, HELENA (toim.) 2002.

Tutkielmia oppijankielestä II. Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 21. Oulu: Oulun yliopistopaino.

LEHTIMAJA, INKERI  2003: Tutkielmia oppijankielestä ja siirtovaikutuksesta. Virittäjä 107 (4), 626–628.

 

 • RYTKÖNEN-BELL, AILI 1987.

Conversational Finnish, Workbook. Foreign Service Institute, U.S. Department of State.

MARTIN, MAISA 1988. Kielikeskusuutisia 1, 23–24.

 

 • RYTKÖNEN-BELL, AILI 1988.

A practical guide to reading Finnish.

MARTIN, MAISA 1989. Kielikeskusuutisia 1, 12–13.

 

 • RYTKÖNEN-BELL, AILI & ARGOFF, H. DAVID 1987.

Conversational Finnish. Suomea keskustellen. Foreign Service Institute, U.S. Department of State.

MARTIN, MAISA 1987. Kielikeskusuutisia 7, 23–24.

 

 • SALMELA, ANNA LIISA & KUJANSUU, JUSSI & KOSIERADSKI, GRZEGORZ 2001.

Suomea, ole hyvä! Suomea aikuisille maahanmuuttajille. (4.– 6. painos). Helsinki: Opetushallitus.

RAINÒ, PÄIVI & FINELL, HANNA-LIISA 2002. Suomea maahanmuuttajille. Virittäjä 106 (4), 636–638.

 

 • SALMELA, ANNA LIISA & KUJANSUU, JUSSI 2000.

Suomea, ole hyvä 2. Suomea aikuisille maahanmuuttajille. Helsinki: Opetushallitus.

RAINÒ, PÄIVI & FINELL, HANNA-LIISA 2002. Suomea maahanmuuttajille. Virittäjä 106 (4), 636–638.

 

 • SALMELA, ANNA LIISA & KUJANSUU, JUSSI 2000.

Suomea, ole hyvä 3. Suomea aikuisille maahanmuuttajille. Helsinki: Opetushallitus.

RAINÒ, PÄIVI & FINELL, HANNA-LIISA 2002. Suomea maahanmuuttajille. Virittäjä 106 (4), 636–638.

 

 • SÁNDOR, MATICSÁK & TARVAINEN, ANNA 2002.

Finn nyelv. debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.

LAIHONEN, PETTERI 2002. Suomea sukulaisille. Virittäjä 106 (4), 633–635.

 

 • SAVIJÄRVI, MARJO 2011.

Yhteisestä toiminnasta yhteiseen kieleen. Keskustelunanalyyttinen tutkimus toisen kielen oppimisesta kielikylpypäiväkodin arkitilanteissa. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.

SUNI, MINNA 2012. Toista kieltä yhteisen toiminnan kautta. Virittäjä nro 2 (2012).

 

 • SCHLEPPEGRELL, MARY J. & COLOMBI, M. CECILIA (toim.)  2002.

Developing advanced literacy in first and second languages. Meaning with power. New Jersey: Lawrence Erlbaum.

KOMPPA, JOHANNA  2004. Näkökulmia kirjoittamisen opettamiseen. Virittäjä 108 (2), 289–293.

 

 • SILFVERBERG, LEENA 1987.

Harjoituskirja suomen kielen perusopetusta varten. Helsinki: Finn Lectura.

MARTIN, MAISA 1987. Kielikeskusuutisia 10, 17–19.

 

 • SILFVERBERG, LEENA & WHITE, LEILA 2003.

Supisuomea. Helsinki: Finn Lectura ja Yle/Opetusohjelmat.

VAARALA, HEIDI 2005. Supisuomea – uutta S2-opetukseen. Virittäjä 109 (1), 132–137.

 

 • SIITONEN, KIRSTI 1999.

Agenttia etsimässä. U-verbijohdokset edistyneen suomenoppijan ongelmana. Väitöskirja. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 63.

MARTIN, MAISA 2000. U-verbit – suomalaista kohteliaisuutta parhaimmillaan?

 

 • SULKALA, HELENA & ZAMAN-ZADEH, MINNA (toim.) 1996.

Suomenoppijan kieli tutkimuskohteena. Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja nro 5. Oulu: Oulun yliopisto.

STORHAMMAR, MARJA-TERTTU 1997. Suomi toisena kielenä -tutkimusta Oulussa. Virittäjä 4/1997, 654–658.

 

 • SULKALA, HELENA 2007.

Viro ja venäjä suomenoppijan lähdekielinä.

KAIVAPALU, ANNEKATRIN: Lähdekieli kielenoppimisen apuna. Virittäjä 1/2007 s. 135–141. Helsinki: Kotikielen Seura.

 

 • SUNI, MINNA & AALTO, EIJA (toim.) 1994.

Suuntaa suomenopetukseen – tuntumaa tutkimukseen. Korkeakoulujen kielikeskuksen selosteita 4. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

SCHOT-SAIKKU, PÄIVI 1996. Tutkimusta ja opetusta puhekultturin merkeissä. Virittäjä 100(1), 130–137.

 

 • TARNANEN, MIRJA 2002.

Arvioija valokeilassa: suomi toisena kielenä -kirjoittamisen arviointia. Väitöskirja.Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus.

SIITONEN, KIRSTI: Arvioijien arviointia. Virittäjä 106 (3), 458–464.

 

 • UOTILA-ARCELLI, EEVA 1975.

La lingua finlandese. Helsinki.

KIURU, SILVA 1978. Suomea italialaisille. Virittäjä 82(3), 314–315.

 

 • VAARALA, HEIDI 2009.

Oudosta omaksi. Miten suomenoppijat keskustelevat nykynovellista? Väitöskirja. Jyväskylän yliopiston kielten laitos, suomen kieli.

KALLIOKOSKI, JYRKI 2010. Suomi toisena kielenä näkökulma kaunokirjallisuuden ymmärtämiseen ja tulkintaan. Virittäjä 114(3), 436–440.

 

 • VÄHÄMÄKI, BÖRJE 1994.

Mastering Finnish. New York: Hippocrene Books.

MARTIN, MAISA 1989. Kielikeskustelua 4, 15–17.

 

 • WHITE, LEILA 2001/2002.

From start to Finnish. A short course in Finnish: Finn Lectura 2001.
From start to Finnish. Cd-rom: Promentor Solutions Oy 2002.

LEHTONEN, TUIJA 2003. Matkalla alusta loppuun, apuna oppikirja ja cd-rom. Virittäjä 107 (1), 146–154.

 

 • WHITE, LEILA 1994.

Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.

OJUTKANGAS, KRISTA. 1996. Monitasoinen käytännön yleiskielen opas ulkomaalaisille. Virittäjä 100(3), 476.