29.06.2018

Italian kieli

Italian kielen opiskelija voi valita toisen kahdesta eri linjasta:
A. Italian kieli (perus- ja aineopinnot) tai
B. Italian kieli ja kulttuuri (perusopinnot).

Lin­ja A

Opiskelija hakee italian kielen linjan A opinto-oikeutta ja osallistuu sivuaineen valintakokeeseen. Kokeeseen voi valmistautua esim. suorittamalla Italian kielen ITAP203 Italia 3 intensiivikurssin  tai muun vastaavan kurssin. Kaikille hakijoille pakollinen sivuaineen valintakoe järjestetään syksyisin ja keväisin. Linjan A opinnot ovat kielitieteellisesti painotettuja ja niihin kuuluu oleellisena osana kulttuuriopintoja. Italian kielen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kandidaatin tutkinto italia pääaineena suorittamalla linjan A opinnot.

Italian kielen opiskelun tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin. Perusopinnoissa (26 op) annetaan edellä mainituilta aloilta perustiedot; aineopinnoissa (35 op) tutustutaan edellisen lisäksi kielen kehitykseen, italialaiseen kielentutkimukseen, italian didaktiikkaan, italialaiseen yhteiskuntaan sekä klassiseen kirjallisuuteen 1200-luvulta alkaen. Italian kielen opinnot voi yhdistää muihin humanistisen tiedekunnan aineisiin, erityisesti muihin kieliin, mutta myös esim. filosofiaan, valtio-oppiin tai taloustieteisiin.

Lin­ja B

Italian kielen ja kulttuurin linja on avoin kaikille yliopiston varsinaisille opiskelijoille. Italian kielen ja kulttuurin linja on kulttuuriin painottuva opintokokonaisuuus, joka antaa monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä. Se on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja suunnattu kaikille niille, jotka tarvitsevat tietämystä Italian oloista opinnoissaan tai ammatissaan. Linjalla B voi suorittaa vain perusopinnot 30 op. Linja B muodostuu kolmesta osasta: 1) viestintätaidot, 2) kieli, kulttuuri ja yhteiskunta, 3) erikoiskurssit.

Linjan B opiskelija voi hakea Italian kielen linjan A opinto-oikeutta suoritettuaan seuraavat kurssit: ITAP201 Italia 1ITAP202 Italia 2 ja ITAP203 Italia 3 (tai vastaava). Hakijat osallistuvat sivuaineen valintakokeeseen syksyllä tai keväällä.

Mikäli et ole aikaisemmin opiskellut italiaa, opinnot aloitetaan näillä kursseilla:

 

Opetussuunnitelman löydät Sivuaineopiskelijalle-sivulta.

Opetusohjelma lukuvuonna 2018-2019

 

Italian kieli