18.06.2012

Linja A: Italian kieli sivuaineopiskelijoille

Italian kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Italian kielen linjan A. Italian kieli sivuaineen opetussuunnitelma

 

Perusopinnot 26-28 op

 

 

PERUSOPINNOT 26 op (28 op)

Viestintätaidot

ITAP111 Italian kielioppi 1

3 op

ITAP112 Italian kielioppi 2

2 op

ITAP122 Suullinen ilmaisu 1

4 op

ITAP123 Tekstitaidot 1

3 op

ITAP124 Tekstitaidot 2

3 op

 

yht.15 op

Kielitieto

KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen

(Jää pois, jos suoritettu pää- tai sivuaineeseen)

2 op

ITAP142 Italialaista kielitiedettä

3 op

 

yht. 3-5 op

Kieli, kulttuuri ja

yhteiskunta

ITAP132-133 Italian kirjallisuuden historia ja italialainen kirjallisuus

4 op

ITAA136 Italialainen yhteiskunta

4 op

 

yht. 8 op

 

Aineopinnot 35 op

 

 

AINEOPINNOT 35 op

Viestintätaidot

ITAA111 Italian kielioppi 3

4 op

ITAA123 Tekstitaidot 3

4 op

ITAA124 Tekstitaidot 4

3 op

ITAA122 Suullinen ilmaisu 2

3 op

 

yht. 14 op

Kieli, kulttuuri- ja yhteiskunta

ITAA132 Italian kirjallisuus 2

4 op

ITAA151 Kieliharjoittelu

5 op

 

yht. 9 op

Moduulit.

Edellisten lisäksi opiskelijan
on valittava seuraavista
moduuleista yksi, jota
suositellaan suoritettavaksi
kokonaisuudessaan, vähintään yhteensä 12 op.

Moduuli 1: Kielitieto: Historiallinen ja moderni kielitiede 12 op

ITAA160 Italian kielen kehitys

4 op

LATP001 Latina 1 ***

4 op

ITAA161 Italian kielen semantiikka ja italialaista kielitiedettä

4 op

ITAA162 Valinnaisia opintoja 1

2 op

ITAA163 Valinnaisia opintoja 2

2 op

***Latina 1 on pakollinen moduulissa 1.

Moduuli 2: Italian didaktiikka 12 op

ITAA174 Italian opettaminen vieraana kielenä 1

4 op

ITAA175 Italian opettaminen vieraana kielenä 2

4 op

ITAA172 Työharjoittelu

4 op

ITAA176 Valinnaisia opintoja

4 op

Moduuli 3: Italialainen kulttuuri 12 op

ITAA134 Italian historia ja maantiede

4 op

ITAA136 Italialainen yhteiskunta

4 op

ITAA128 La parola in pubblico

4 op

ITAA187 Italia lehdistön ja television kielenä

4 op

ITAA188 Italia oopperan kielenä

4 op

ITAA189 Italialainen elokuva

4 op

ITAA184 Valinnaisia opintoja 1

2 op

ITAA185 Valinnaisia opintoja 2

2 op

ITAA190 Projektityö

8 op