Journalistiikka

Journalistiikka on akateemisammatillinen oppiaine, joka kouluttaa toimittajia uutisorganisaatioihin ja muihin journalistisiin tehtäviin. Oppiaineen ammatillisen tehtävän lisäksi journalistiikan opinnot perehdyttävät opiskelijat median ja journalismin tutkimuksen tieteellisiin lähtökohtiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin.

Akateemisen journalistikoulutuksen perustana on näkemys, että journalismin tutkimus ja koulutus tukevat toisiaan. Keskeisenä tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua ja innovointikykyä. Oppiaineessa korostetaan monimediaista uutisosaamista, tiimityötä, uusien journalististen muotojen kokeilua, innovatiivista yrittäjäasennetta sekä kansainvälisyyttä.

Journalistiikkaa voi opiskella humanististen tieteiden kandidaatin (180 op) ja filosofian maisterin (120 op) tutkinnon pääaineena ja saada alan työehtosopimuksen mukaisen toimittajan pätevyyden. Molempiin tutkintoihin kuuluu myös sivuaineopintoja, jotka voi valita Jyväskylän yliopiston monipuolisesta tarjonnasta.