20.02.2018

Journalistiikan alumnitoiminta

Journalistiikan alumneja ovat kaikki ne, jotka ovat valmistuneet Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan journalistiikka. Alumnitoiminnan tarkoituksena on edistää vuorovaikutusta työelämään siirtyneiden journalistien, oppiaineen henkilökunnan ja nykyisten opiskelijoiden välillä.

Monien kanavien kautta saatava työelämäpalaute on tärkeää opetuksen jatkuvan kehittämisen kannalta. Yhteydenpito ja erilaiset yhteistyömuodot auttavat journalisteja, opiskelijoita ja oppiainetta pysymään ajan tasalla alan haasteissa ja kehityssuuntauksissa. Useimmat journalistiikan jatko-opiskelijat ovat kokeneita journalisteja ja siten kykenevät osaltaan syventämään alan tietopohjaa sekä vuorovaikutusta tieteen ja käytännön työelämän välillä.

Alumnitoiminnan puitteissa järjestetään erilaisia tapahtumia, kehitetään yhteistyömahdollisuuksia ja vaihdetaan ajatuksia alan ajankohtaisista asioista. Yhteistyö voi liittyä niin journalistiseen työhön kuin sen tutkimiseen opinnäytteinä. Uudet ideat alumniyhteistyön kehittämiseksi ovat aina tervetulleita.

Journalistiikan henkilökunnan yhteystiedot löytyvät laitoksen verkkosivuilta.

Journalistiikan alumnit pitävät yhteyttä mm. Facebookissa, Lööpin alumnit -ryhmässä. Liity mukaan!

Yliopistolla on kaikkien alojen yhteistä alumnitoimintaa. Lisätietoa alumnitoiminnasta löytyy Jyväskylän yliopiston alumnisivuilta.