29.03.2018

Opiskelijavalinta

Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Journalistiikassa voit hakea kandidaatti- ja maisteriohjelmaan tai pelkkään maisteriohjelmaan, jos olet jo suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon. Journalistiikan tutkinto-ohjelmista on lisätietoa ja niihin haetaan Opintopolku-portaalissa.  Alla suorat linkit Opintopolkuun:

Tutustu myös Jyväskylän yliopiston viestintäaineiden Viestijäksi-hakusivustoon!

Jos sinulla on kysyttävää journalistiikan valinnoista, voit ottaa yhteyttä koulutussuunnittelija Sari Mäkikankaaseen.

Tohtoriksi journalistiikasta

Jos haluaisit journalistiikan tohtoriopiskelijaksi, ota yhteyttä journalistiikan professoreihin keskustellaksesi tutkimusaiheestasi ja tohtoriopintosuunnitelmistasi.

Tohtoriopintojen opinto-oikeutta haetaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoululta. Lisätietoa tohtoriopinnoista ja niihin hakemisesta on tiedekunnan tohtorikoulutussivuilla.