29.01.2019

JOUA005 Harjoittelu 6 op

Harjoitteluvaihtoehdot

Harjoittelun voit suorittaa joko vapaana harjoitteluna tai ohjattuna harjoitteluna.

Vapaa harjoittelu

Työharjoittelu suoritetaan yleensä kandidaattiopintojen aikana, mielellään ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä. Harjoittelun voi suorittaa joko yhtenä kolmen kuukauden jaksona tai lyhyemmissä osissa. Opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa itse. Työkokemuksen on oltava täysipäiväistä toimitusympäristössä tehtävää toimittajan työtä. Rajatapauksissa kannattaa varmistaa työkokemuksen soveltuvuus etukäteen yliopistonopettaja Panu Uotilalta.

Ohjattu harjoittelu

Jos sinulla ei ole journalistista työkokemusta, voit hakeutua ohjattuun harjoitteluun. Ohjatussa harjoittelussa opiskelija työskentelee toimittajana toimitusympäristössä neljä kuukautta, toukokuun alusta elokuun loppuun. Toukokuu saattaa tällöin olla palkaton kuukausi, jonka aikana työnantaja ohjaa opiskelijaa toimituksen työkulttuuriin ja toimituskäytänteisiin sekä antaa perusteellista ja säännöllistä palautetta harjoittelijan töistä.

Opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa itse. Yliopisto ei maksa työnantajalle toukokuun ohjauksesta palkkiota. Useimmat toimitukset tuntevat ohjatun harjoittelun periaatteen ja toteuttavat sitä. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista kannattaa varmistaa tehtävän soveltuvuus journalistiikan työharjoitteluksi yliopistonopettaja Panu Uotilalta.

Jyväskylän yliopiston journalistiikan oppiaineella on säännöllinen ohjatun harjoittelun yhteistyö kolmen toimituksen kanssa. Nämä ovat Yleisradion Radiouutiset (Hki), Helsingin Sanomat (Hki) ja Keskisuomalainen (Jkl).

Opiskelijat, joilla ei ole kokemusta toimittajan työstä, voivat hakea näihin paikkoihin yhteisessä haussa, joka järjestetään marraskuussa. Hausta tiedotetaan erikseen journalistiikan opiskelijoiden sähköpostilistalla.

Vapaamuotoiset hakemukset mahdollisine juttunäytteineen toimitetaan Panu Uotilalle. Hakemukset lähetetään toimituksiin yhteispostituksena. Yleisradion Radiouutisten hakemuksiin tulee liittää vähintään minuutin mittainen ääninäyte cd:lle tai muistitikulle tallennettuna (esim. muutama sähke luettuna). Studioteknikko Pertti Snellman auttaa tarvittaessa ääninäytteen tallentamisessa.

Kirjaa harjoittelusi tiedot sähköiseen harjoittelujärjestelmään

Jyväskylän yliopistossa tiedot työharjoitteluista tallennetaan sähköiseen työharjoittelujärjestelmään. Käy täyttämässä järjestelmään tiedot omasta harjoittelustasi mielellään jo ennen harjoittelusi alkamista, mutta viimeistään harjoitteluraportin palauttamisen yhteydessä. Alla ovat ohjeet tätä varten.

 1. Kirjaudu järjestelmään omilla JY-tunnuksillasi osoitteessa https://webapps.jyu.fi/thsl/.
 2. Klikkaa Luo uusi työharjoittelulomake -painiketta
 3. Valitse pudotusvalikosta oikea työharjoittelukurssi (JOUA005) ja klikkaa Täytä kurssin oletustiedot lomakkeelle -painiketta.
 4. Täytä lomakkeelle seuraavat kohdat. Kaikki muut lomakkeella olevat kohdat voit jättää tyhjiksi.

  Työharjoittelijan tiedot (tulevat järjestelmästä automaattisesti)
  Työharjoittelupaikka
  Työharjoittelun ohjaaja (eli työharjoittelusi ohjaaja työpaikalla)
  Työharjoittelun ajankohta
  Kuvaus työharjoittelutehtävistä
  Työharjoittelijan palkka

 5. Paina Tallenna-painiketta oikeasta yläreunasta.

Harjoitteluraportti

Suoritettuasi ohjatun harjoittelun tai kun sinulla on koossa kolmen kuukauden työkokemus toimittajan työstä, toimita työtodistus/-todistukset postissa tai skannattuna sekä työharjoitteluraportti Word-tiedostona Panu Uotilalle osoitteeseen panu.uotila (at) jyu.fi . Vähintään kahden sivun pituisessa raportissa tulee pohtia ja arvioida mm.

 • työtehtävien laatua ja antia
 • toimituksen työkulttuuria
 • suoritettujen opintojen antia työtehtävien hoitamiseen
 • mitä opit / mitä sinun vielä pitäisi oppia?
 • suoriutumistasi annetuista tehtävistä.