29.01.2019

JOUS033 Monimediajournalismin harjoittelu 6 op

Monimediajournalismin harjoittelu ja siihen hakeminen

Journalistiikan valinnaisiin opintoihin kuuluvaan Monimediajournalismin harjoitteluun voit hakea suoritettuasi journalistiikan aineopintojen monimediajournalismin kurssin JOUA007 sekä uutis-, radio- ja videojournalismin kurssit (JOUA011, JOUA012 sekä JOUA013).

Monimediajournalismin harjoittelussa opiskelija työskentelee neljä kuukautta, yhden kuukauden palkatta ja kolme harjoittelijan palkalla. Palkattoman kuukauden aikana työnantaja ohjaa opiskelijaa toimituksen työkulttuuriin ja toimituskäytänteisiin sekä antaa perusteellista ja säännöllistä palautetta harjoittelijan töistä. Monimediajournalismin harjoittelussa keskitytään juttujen toimittamiseen ja versiointiin eri medioihin. Harjoittelussa pyritään kehittämään uusia tekemisen muotoja ja sisältöjä erityisesti verkkoympäristössä.

Monimediajournalismin harjoitteluun haetaan erillisellä hakemuksella. Avoimena olevista harjoittelupaikoista ja tarkemmasta hakumenettelystä ilmoitetaan journalistiikan opiskelijoiden sähköpostilistalla.

Kirjaa harjoittelusi tiedot sähköiseen harjoittelujärjestelmään

Jyväskylän yliopistossa tiedot työharjoitteluista tallennetaan sähköiseen työharjoittelujärjestelmään. Käy täyttämässä järjestelmään tiedot omasta harjoittelustasi mielellään jo ennen harjoittelusi alkamista, mutta viimeistään harjoitteluraportin palauttamisen yhteydessä. Alla ovat ohjeet tätä varten.

 1. Kirjaudu järjestelmään omilla JY-tunnuksillasi osoitteessa https://webapps.jyu.fi/thsl/.
 2. Klikkaa Luo uusi työharjoittelulomake -painiketta
 3. Valitse pudotusvalikosta oikea työharjoittelukurssi (JOUS033) ja klikkaa Täytä kurssin oletustiedot lomakkeelle -painiketta.
 4. Täytä lomakkeelle seuraavat kohdat. Kaikki muut lomakkeella olevat kohdat voit jättää tyhjiksi.

  Työharjoittelijan tiedot (tulevat järjestelmästä automaattisesti)
  Työharjoittelupaikka
  Työharjoittelun ohjaaja (eli työharjoittelusi ohjaaja työpaikalla)
  Työharjoittelun ajankohta
  Kuvaus työharjoittelutehtävistä
  Työharjoittelijan palkka

 5. Paina Tallenna-painiketta oikeasta yläreunasta.

Harjoitteluraportti

Suoritettuasi Monimediajournalismin harjoittelun toimita työtodistus postissa tai skannattuna sekä työharjoitteluraportti Word-tiedostona Panu Uotilalle osoitteeseen panu.uotila (at) jyu.fi . Vähintään kolmen sivun pituisessa raportissa tulee pohtia ja arvioida mm.

 • työtehtävien laatua ja antia
 • toimituksen työkulttuuria
 • suoritettujen opintojen antia työtehtävien hoitamiseen
 • mitä opit / mitä sinun vielä pitäisi oppia?
 • suoriutumistasi annetuista tehtävistä
 • harjoittelun aikana kehittämiäsi / kokeilemiasi uusia ideoita tekemisen muodoiksi ja sisällöiksi.