08.11.2018

Kulttuurienvälinen viestintä

Jyväskylän yliopisto on kulttuurienvälisen viestinnän opetuksen ja tutkimuksen uranuurtajia Suomessa. Kieli- ja viestintätieteiden laitos (aiemmin viestintätieteiden laitos) on tarjonnut englanninkielisiä kulttuurienvälisen viestinnän maisteriopintoja vuodesta 1997 lähtien sekä tohtoriopintoja vuodesta 2002 lähtien. Kulttuurienvälisen viestinnän oppiaine koordinoi myös englanninkielistä Intercultural Communication -opintokokonaisuutta (25 opintopistettä).

Tieteenalana kulttuurienvälinen viestintä tutkii yksilöllistä ja yhteisöllistä vuorovaikutusta monikulttuurisissa kohtaamisissa ja ympäristöissä.  Tutkimustietoa soveltamalla vastataan kansainvälistymisen ja monikulttuuristumisen haasteisiin, joita kohdataan interpersonaalisissa viestintätilanteissa, ryhmissä ja tiimeissä, organisaatioiden viestinnässä sekä median konteksteissa.

Vuodesta 2019 alkaen kulttuurienvälistä viestintää voi opiskella englanninkielisessä Language, Globalization and Intercultural Communication -maisteriohjelmassa. Kulttuurienvälisen viestinnän alalta voi suorittaa myös tohtorin tutkinnon. Lisää tietoa kulttuurienvälisen viestinnän opinnoista on laitoksen englanninkielisillä sivuilla.