03.04.2018

Kulttuurienvälinen viestintä

Jyväskylän yliopisto on kulttuurienvälisen viestinnän opetuksen ja tutkimuksen uranuurtajia Suomessa. Kieli- ja viestintätieteiden laitos on tarjonnut englanninkielistä kulttuurienvälisen viestinnän maisteriohjelmaa - Master's Degree Programme in Intercultural Communication - vuodesta 1997 lähtien ja sillä on alan kansallinen tohtorikoulutusvastuu. Laitos koordinoi myös englanninkielistä Intercultural Communication -sivuainekokonaisuutta.

Tieteenalana kulttuurienvälinen viestintä tutkii yksilöllistä ja yhteisöllistä vuorovaikutusta monikulttuurisissa kohtaamisissa ja ympäristöissä. Tutkimuksen ja opetuksen painoalueita ovat kulttuurienvälinen viestintäkompetenssi ja sen sovellukset erilaisissa konteksteissa sekä viestintä monikulttuurisissa yhteisöissä. Tutkimustietoa soveltamalla vastataan kansainvälistymisen ja monikulttuuristumisen haasteisiin, joita kohdataan interpersonaalisissa viestintätilanteissa, ryhmissä ja tiimeissä, organisaatioiden viestinnässä sekä median konteksteissa.

Kulttuurienvälisen viestinnän poikkitieteellinen maisteriohjelma syventävää opiskelijoiden kulttuurienvälistä ymmärrystä ja osaamista. Lisää tietoa kulttuurienvälisen viestinnän opinnoista on laitoksen englanninkielisillä sivuilla.