Latinan kieli ja antiikin kulttuuri

Latinan kielen ja antiikin kulttuurin opiskelu Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella

Latinan kielen opiskeluoikeus on kaikilla Jyväskylän yliopistoon hyväksytyillä opiskelijoilla. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkinnossa se voidaan vapaasti liittää sivuaineena mihin tahansa aineyhdistelmään. Latinan kielessä voi suorittaa perusopinnot (30 op) ja aineopinnot (vähintään 35 op). Antiikin kulttuurin opinnot (ks. oma opetussuunnitelma) tukevat mainiosti latinan opintoja.

Kieliopintojen ohella latinan opiskelijat perehtyvät antiikin kulttuuriin ja sen vaikutukseen sekä latinan kielen vaiheisiin antiikista nykypäivään. Tavoitteena on saavuttaa valmius latinan kielen opettamiseen, tieteelliseen tutkimustyöhön klassisten kielten, antiikin kulttuurin ja niiden perinteen tutkimuksen alalla sekä kyky välittää tietoa omalta alaltaan myös suurelle yleisölle. Yleissivistävänä aineena latinan kieli sopii hyvin sivuaineeksi tukemaan monenlaisia opintoja ja liittämään ne eurooppalaisen kulttuurin perinteeseen.

Lisätietoa latinan kielen sekä antiikin kulttuurin opiskelusta Esittely-sivulla ja Opiskelu-sivulla.