Latinan kieli

Latinan kielen opiskeluoikeus on kaikilla yliopistoon opiskelijoiksi hyväksytyillä. Humanistis- yhteiskuntatieellisen tiedekunnan tutkinnossa se voidaan vapaasti liittää mihin aineyhdistelmään tahansa. Latina voi olla tutkinnon pää- tai sivuaine. Latinan kielessä ei järjestetä valintakoetta, mutta sen voi vaihtaa pääaineekseen. Latinan kielessä voi suorittaa perusopinnot (30 op), aineopinnot (50 op, sivuaineopiskelijoille 35 op tai enemmän) ja syventävät opinnot (80 op). On suositeltavaa, että ainakin pääaineopiskelijat suorittavat myös antiikin kulttuurin opintoja (ks. oma opetussuunnitelma).

Kieliopintojen ohella latinan opiskelijat perehtyvät antiikin kulttuuriin ja sen vaikutukseen sekä latinan kielen vaiheisiin antiikista nykypäivään. Tavoitteena on saavuttaa valmius latinan kielen opettamiseen, tieteelliseen tutkimustyöhön klassisten kielten, antiikin kulttuurin ja niiden perinteen tutkimuksen alalla sekä kyky välittää tietoa omalta alaltaan myös suurelle yleisölle. Yleissivistävänä aineena latinan kieli sopii hyvin sivuaineeksi tukemaan monenlaisia opintoja ja liittämään ne eurooppalaisen kulttuurin perinteeseen.