26.06.2018

Antiikin kulttuurin opetusohjelma lukuvuonna 2018-2019

Huomioitavaa:

  • Antiikin kulttuurin opinnot suoritetaan pääasiassa kirjatentteinä. Alempana tällä sivulla on listattu opintojaksot, jotka on mahdollista suorittaa kurssimuotoisena lukuvuonna 2018-2019.

 

Kie­li- ja vies­tin­tätie­tei­den lai­tok­sen ope­tuk­sen ajoi­tus syksyl­lä 2018 ja ke­vääl­lä 2019

Ajoitukset pohjautuvat yliopiston rehtorin päätökseen opetusjaksoista.

Syys­lu­ku­kausi 2018

1. periodi 10.9.–28.10.2018

2. periodi 29.10.–21.12.2018

Ke­vät­lu­ku­kausi 2019

3. periodi 14.1.–10.3.2019 

4. periodi 11.3.–19.5.2019

Syksyllä 1. periodin viimeinen viikko (viikko 43) ja 2. periodin kaksi viimeistä viikkoa (viikot 50 ja 51) ovat varattuja mahdollisille kurssien tenteille. Kyseisillä viikoilla voi olla myös muuta itsenäistä työskentelyä tai kontaktiopetusta.

Keväällä 3. periodin viimeinen viikko (viikko 10) ja 4. periodin kaksi viimeistä viikkoa (viikot 19 ja 20) ovat varattuja mahdollisille kurssien tenteille. Kyseisillä viikoilla voi olla myös muuta itsenäistä työskentelyä tai kontaktiopetusta.

Kevätlukukauden 3. periodin opetus alkaa poikkeuksellisesti viikkoa myöhemmin kuin rehtorin päätöksessä. Huomioithan, että myöhempi aloitus koskee vain kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opetusta eli esimerkiksi opiskelemiesi muiden aineiden opetus voi alkaa jo edeltävällä viikolla.

Opetuksen pääsiäistauko on 15.–22.4.2019. Opetus alkaa heti toisen pääsiäispäivän jälkeen tiistaina 23.4.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kursseille alkaa Korppi-järjestelmässä 21.8.2018 klo 10.00. 

Syksy

ANTP033 Antiikin perinne, 3 op, Intensiivikurssi 6h myöhäiskeskiajan upeasti koristelluista rukouskirjoista (24.-25.9.2018) - Korppi

Kevät

ANTP033 Antiikin perinne, 3 op, Länsimaisen kirjan historia (14.1.-5.3.2019) - Korppi