19.01.2015

Kieliasiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan opetussuunnitelma

Latinan kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Kandidaatin tutkinto (HuK)

Kieliasiantuntijaksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

 

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • perusopinnot 30 op

 • aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot, esim. 80 op

 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus

 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Yleisopinnot, esim. 20 op

 • pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä työelämäopinnot (sivuainevalinnoista riippuen 13-16 op)

 • mahdolliset muut valinnaiset opinnot

 

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen perus- ja aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot.

 

Yleisopinnot (sivuainevalinnoista riippuen 13-16 op)

 

 

Yleisopinnot

LATY001 Opinto- ja urasuunnittelu

1 op

LATY097 Vieras kieli (kirjataan suoritetuksi automaattisesti latinan perusopintojen päätteeksi)

3 op

Äidinkielen viestintä (jää pois, mikäli sivuaineena on suomen kieli)

3 op

Toinen kotimainen kieli (jää pois, mikäli sivuaineena on ruotsin kieli)

3 op

LATY096 Kypsyysnäyte eli maturiteetti

1 op

KLSY010 Kandidaatin portfolio

5 op

 

 

Perusopinnot 30 op

 

 

Aineopinnot 50 op

Samana tenttipäivänä voi halutessaan suorittaa useamman opintojakson.

Viestintätaidot

8-12 op

 

LATA010 Latinan lauseoppi

4 op

LATA013 Latinan stilistiikkaa

4 op

LATA012 Valinnaisia kieliopintoja (ei voi korvata edellisiä)

2-4 op

Kielitieto

5-11 op

 

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

2 op

seuraavista valinnaisesti:

LATA031 Latinan kielen historia

2-6 op

LATA034 Vulgaarilatinaa, keskiajan tai uuden ajan latinaa

3 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

12-24 op

 

 

Latinankielinen kirjallisuus vähintään 9 op:

LATA027 Historiallista proosaa

3 op

LATA021 Filosofista proosaa

3 op

LATA028 Klassisen ajan runoutta

3 op

LATA023 Keisariajan runoutta

3 op

LATA029 Retorista proosaa

3 op

LATA026 Arkaaisen ajan runoutta

3 op

LATA024 Valinnaisia opintoja

2-4 op

Antiikin kulttuuri 3-14 op:

LATA047 Antiikin mytologia (jos ei suoritettu perusopinnoissa)

2 op

seuraavista valinnaisesti:

LATA049 Antiikin historia ja kirjallisuuden historia

2-5 op

LATA044 Antiikin taide

2 op

LATA045 Rooman topografia ja rakennushistoria

2 op

LATA046 Erikoiskurssi tai harjoitustyö

2-5 op

Tutkijan taidot

13-15 op

 

 

LATA050 Johdatus antiikintutkimukseen (valinnainen)

2 op

LATA055 Kandidaattiseminaari

3 op

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet

3 op

LATA056 Kandidaatintutkielma

7 op

Suuntautumisopinnot

5 op valinnainen

KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen

5 op

 

Sivuaineopinnot

(ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

Sivuaineen opintoja valitaan siten, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 op täyttyy. Sivuaineen opintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä.

 

Maisterin tutkinto (FM)

 

Kieliasiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

FM-TUTKINTO 120 op

Pääaine 80 op

 • maisterintutkielma 40 op

 • muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 • työelämätuntemus väh. 5 op

 • maisterin portfolio 5 op

 • esim. sivuaine, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

 

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisina sisältyvät työelämätuntemus ja maisterin portfolio. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli voi vaihdella.

 

Syventävät opinnot 80 op

 

Samana tenttipäivänä voi halutessaan suorittaa useamman opintojakson.

 

 

Muut opinnot

Lisäksi maisterivaiheen pakollisiin muihin opintoihin kuuluvat:

 

 

Muita opintoja valitaan siten, että FM-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 120 op täyttyy.