24.05.2012

Sivuaineopiskelijan opetussuunnitelma

Latinan kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Sivuaineopiskelijan opinnot rakentuvat seuraavasti:

Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla.

Opetus- / suorituskieli voi vaihdella.

 

Perusopinnot 30 op

 

 

Aineopinnot (väh.) 35 op

Samana tenttipäivänä voi halutessaan suorittaa useamman opintojakson.

* Sivuaineopiskelijat, jotka ovat jo suorittaneet kurssin pääaineeseensa, eivät suorita.

 

Syventävät opinnot 60 op

 

Samana tenttipäivänä voi halutessaan suorittaa useamman opintojakson.