18.10.2012

Latinan tentaattorit vanhan opetussuunnitelman 2009-2012 mukaisesti

Vanhan opetussuunnitelman 2009-2012 mukaisia opintojaksoja voi suorittaa kirjatentteinä 31.7.2013 saakka. Tentaattorina on loka- ja marraskuussa 2012Outi Merisalo Raija Vainion sijaisena.

KLASSISTEN KIELTEN OPINTOJAKSOT  OPETUSSUUNNITELMAN 2009-2012 MUKAAN

 

Latinan kieli

1. Perusopinnot

 

Kielitaito I

LATP001 Latina 1 (kirjatentti) Vainio
LATP002 Latina 2 Vainio
LATP003 Latina 3 Vainio
LATP004 Täydentäviä kieliopintoja Vainio
LATP005 Latinan rakenne- ja terminologiakurssi (kirjatentti) Vainio

 

Kielitaito II

LATP010 Muoto- ja lauseopin harjoitukset 1 Vainio
LATP011 Muoto- ja lauseopin harjoitukset 2 Vainio

 

Kulttuuri ja kirjallisuus

LATP020 Johdatus antiikin kulttuuriin Vainio
LATP021 Antiikin mytologia Vainio
LATP022 Metriikan peruskurssi Vainio
LATP023 Klassista proosaa Vainio
LATP024 Eeppistä runoutta Vainio
LATP025 Lyyristä tai elegistä runoutta Vainio

 

2. Aineopinnot

Kielitaito

LATA010 Latinan lauseoppi Vainio
LATA011 Käännös suomesta latinaan Vainio
LATA012 Valinnaisia kieliopintoja Vainio

 

Kirjallisuus

LATA120 Kaksi proosatekstiä Vainio
LATA020 Historiallista proosaa Vainio
LATA021 Filosofista proosaa Vainio
LATA122 Kaksi runotekstiä Vainio
LATA022 Klassisen ajan runoutta Vainio
LATA023 Keisariajan runoutta Vainio
LATA124 Kaksi tekstiä Vainio
LATA025 Retorista proosaa Vainio
LATA026 Arkaaisen ajan runoutta Vainio
LATA024 Valinnaisia opintoja Vainio

 

Kielitiede ja kielihistoria

LATA030 Kielitieteen perusteet Merisalo
LATA031 Latinan kielen historia Vainio
LATA032 Latinan historiallinen äänne- ja muoto-oppi Vainio
LATA033 Vulgaarilatinaa, keskiajan tai uuden ajan latinaa Vainio

 

Kulttuuri

LATA040 Antiikin historia Vainio
LATA041 Rooman historia Vainio
LATA042 Antiikin kirjallisuuden historia Vainio
LATA043 Rooman kirjallisuuden historia Vainio
LATA044 Antiikin taide Vainio
LATA045 Rooman topagrafia ja rakennushistoria Vainio
LATA046 Erikoiskurssi tai harjoitustyö Vainio

 

Metodiopinnot ja proseminaari

LATA050 Johdatus antiikintutkimukseen Vainio
LATA051 Proseminaari Vainio
LATA054 Kandidaatintutkielma Vainio

 

3. Syventävät opinnot

Kieli ja kulttuuri

LATS010 Käännöskoe tai latinankielinen essee Vainio
LATS011 Antiikin retoriikka Vainio
LATS012 Antiikin perinne Merisalo
LATS016 Latinan historiallinen äänne- ja muoto-oppi Vainio
LATS013 Antiikin latina Vainio
LATS014 Myöhäisantiikin latina tai vulgaarilatina Vainio
LATS015 Keskiajan tai uuden ajan latina Merisalo

 

Kirjallisuus

LATS120 Syvempi perehtyminen kirjallisuuteen I Vainio
LATS020 Syvempi perehtyminen klassisen ajan kirjallisuuteen Vainio
LATS021 Syvempi perehtyminen arkaaisen tai keisariajan kirjallisuuteen Vainio
LATAS122 Syvempi perehtyminen kirjallisuuteen II Vainio
LATS023 Myöhäisantiikin kirjallisuutta 1 Vainio
LATS024 Myöhäisantiikin kirjallisuutta 2 Vainio
LATS022 Ammattikirjallisuutta tai piirtokirjoituksia Vainio
LATS025 Keskiajan tai uuden ajan kirjallisuutta Vainio
LATS026 Kirjallisuutta valinnaisesti Vainio

 

Kreikan kielen perustiedot

LATS030 Kreikka 1
LATS031 Kreikka 2
LATS032 Täydentäviä opintoja

 

LATS040 Pro gradu -seminaari Vainio
LATS050 Pro gradu -tutkielma Vainio

 

LATS051 Sivuaineen tutkielma Vainio
LATY096 Maturiteettikoe Vainio