22.09.2017

Oppiaineet

Laitoksessa opetettavat oppiaineet

Laitoksen tarjoamat tutkinto-ohjelmat

 • journalistiikka
 • viestintä
 • monialainen kieliasiantuntija
  • opintosuunnat: englanti, ranska, ruotsi, saksa, suomi, venäjä
 • viittomakielen asiantuntija
 • kielten aineenopettaja
  • opintosuunnat: englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä
 • äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
 • kieli muuttuvassa yhteiskunnassa (maisteriohjelma)
  • opintosuunnat: englanti, ranska, ruotsi, saksa, soveltava kielitiede, suomi, venäjä

Laitoksen tarjoamat sivuaineopinnot

Laitoksen tarjoamista sivuaineopinnoista löydät tietoa Sivuaineopiskelijalle-sivulta.