Romaaninen filologia

Romaanisen filologian opinnot keskittyvät ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin romaanisen kielialueen kontekstissa. Romaanisessa filologiassa voi suorittaa kolme eri tasoa: perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella opetettavat romaaninen filologia (ranska), latina, italia ja espanja muodostavat epävirallisen Romaanisten ja klassisten kielten yksikön SLRC (Section des langues romanes et classiques), jonka sisällä panostamme eurooppalaisen kulttuuriperinnön, romaanisen alueen kulttuurien ja kielten sekä myöhemmän latiniteetin tutkimukseen ja opetukseen. Olemme maailmanjärjestö Fédération internationale des instituts d'études médiévales (FIDEM) jäsen sekä Nordisk Netværk for Renæssancestudier (NNRS) -verkoston jäsen.