11.09.2018

Romaanisen filologian opetussuunnitelma 2015 – 2017

Opetussuunnitelma pdf muodossa

 

Romaanisen filologian opinnot kehittävät asiantuntijuutta ja valmiuksia kielen oppimisen ja opettamisen ja/tai  kieli-, teksti- ja vuorovaikutusosaamisen alalla.

Opintojen rakentuminen vaihtelee pääaineen ja suuntautumisvaihtoehdon mukaan.

 

 

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

 

 

Kandidaatin tutkinto (HuK) 180 op

HuK-tutkinto 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • romaanisen filologian perusopinnot 30 op
 • romaanisen filologian aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot

 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus:

         esim. kasvatustieteellisiä/pedagogisia opintoja, esim. toisen opetettavan aineen opintoja; muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Viestintä- ja kieliopinnot, vähintään 10 op

 • äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestinnän kurssi 3 op (katsotaan suoritetuksi mikäli on tehnyt suomen kielen perusopinnot)
 • toinen kotimainen kieli 3 op (kirjallinen ja suullinen taito, voidaan kirjata suoritetuksi ruotsin kielen perusopintojen perusteella)
 • vieras kieli 3 op (kirjallinen ja suullinen taito, voidaan kirjata suoritetuksi jonkin kieliaineen perusopintojen perusteella)
 • maturiteetti 1 op

Muut opinnot (pakolliset)*

Muut opinnot (valinnaiset)

 • esimerkiksi työelämäopintoja

 

* Muut pakolliset opinnot koskevat opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita. Jos tällöin opintonsa aloittavalla opiskelijalla on jo aiempia yliopisto-opintoja suoritettuina, voi AHOT-menettelyn kautta hakea ko. opintojen hyväksilukemista.

 

Maisterin tutkinto (FM) 120 op

FM-tutkinto 120 op

Pääaineopinnot 80 op

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut romaanisen filologian syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 

PERUSOPINNOT  30 op

 

AINEOPINNOT  50 op

 

 

 

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT  80 op

 

Viestintätaidot

RFIS022 Tekstitaidot

4 op
Kielitieto

RFIS047 Ranskan kielen kehitys

3 op

RFIS035 Toinen romaaninen kieli

4 op

LATP002 Latina 2

4 op
Tutkijan taidot

RFIS031 Maisteriseminaari

5 op

RFIS094 Maisterintutkielma

40 op
Valinnaiset suuntautumisopinnot
(valitse 20 op)


Moduuli I Romaaninen kielialue

RFIS048 Vertaileva romanistiikka

3 op

RFIS043 Italia

5 op

RFIS044 Espanja

5 op

RFIS045 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS046 Valinnaisia opintoja 2

3 op


Moduuli II Keskiajan tutkimus

RFIS050 Keskiajan kirjallinen kulttuuri

5 op

RFIS052 Ranskan kielen varhaisvaiheet

5 op

RFIS055 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS056 Valinnaisia opintoja 2

3 op


Moduuli III Moderni kielitiede

RFIS060 Diskurssianalyysi

5 op

RFIS061 Kirjallisuuden semiotiikka

5 op

RFIS062 Muita kielitieteen osa-alueita

5 op

RFIS065 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS066 Valinnaisia opintoja 2

3 op


Moduuli IV Ranskankielinen kirjallisuus ja kulttuuri

RFIS070 Ranskankielinen kirjallisuus

5 op

RFIS072 Ranskankielinen kulttuuri

5 op

RFIS075 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS076 Valinnaisia opintoja 2

3 op


Moduuli V Ranska vieraana kielenä

RFIS080 Kielenopetuksen teoria

5 op

RFIS081 Kontrastiivinen kielen ja kulttuurin tutkimus

5 op

RFIS084 Suullinen taito

3 op

RFIS085 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS086 Valinnaisia opintoja 2

3 op


***

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op

KLSS154 Kielen oppiminen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS161 Kielitietoinen koulu

5 op

KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari

5 op

KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus

5 op

 

 

Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

 

Kandidaatin tutkinto (HuK) 180 op

HuK-tutkinto 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • romaanisen filologian perusopinnot 30 op
 • romaanisen filologian aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot

 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus
 • lisäksi muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Viestintä- ja kieliopinnot, vähintään 10 op

 • äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestinnän 3 op (katsotaan suoritetuksi mikäli on tehnyt suomen kielen perusopinnot)
 • toinen kotimainen kieli 3 op (kirjallinen ja suullinen taito, voidaan kirjata suoritetuksi ruotsin kielen perusopintojen perusteella)
 • vieras kieli 3 op (kirjallinen ja suullinen taito, voidaan kirjata suoritetuksi jonkin kieliaineen perusopintojen perusteella)
 • maturiteetti 1 op

Muut opinnot (pakolliset)

Muut opinnot (valinnaiset)

 • esimerkiksi työelämäopintoja

 

* Muut pakolliset opinnot koskevat opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita. Jos tällöin opintonsa aloittavalla opiskelijalla on jo aiempia yliopisto-opintoja suoritettuina, voi AHOT-menettelyn kautta hakea ko. opintojen hyväksilukemista.

 

Maisterin tutkinto (FM) 120 op

FM-tutkinto 120 op

Pääaine 80 op

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut romaanisen filologian syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 

 

PERUSOPINNOT   30 op

 

AINEOPINNOT   50 op

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT  80 op

Viestintätaidot

RFIS022 Tekstitaidot

4 op
Kielitieto

RFIS047 Ranskan kielen kehitys

3 op

RFIS035 Toinen romaaninen kieli

4 op

LATP002 Latina 2

4 op
Tutkijan taidot

RFIS031 Maisteriseminaari

5 op

RFIS094 Maisterintutkielma

40 op
Valinnaiset suuntautumisopinnot
(valitse 20 op)


Moduuli I Romaaninen kielialue

RFIS048 Vertaileva romanistiikka

3 op

RFIS043 Italia

5 op

RFIS044 Espanja

5 op

RFIS045 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS046 Valinnaisia opintoja 2

3 op


Moduuli II Keskiajan tutkimus

RFIS050 Keskiajan kirjallinen kulttuuri

5 op

RFIS052 Ranskan kielen varhaisvaiheet

5 op

RFIS055 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS056 Valinnaisia opintoja 2

3 op


Moduuli III Moderni kielitiede

RFIS060 Diskurssianalyysi

5 op

RFIS061 Kirjallisuuden semiotiikka

5 op

RFIS062 Muita kielitieteen osa-alueita

5 op

RFIS065 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS066 Valinnaisia opintoja 2

3 op


Moduuli IV Ranskankielinen kirjallisuus ja kulttuuri

RFIS070 Ranskankielinen kirjallisuus

5 op

RFIS072 Ranskankielinen kulttuuri

5 op

RFIS075 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS076 Valinnaisia opintoja 2

3 op


Moduuli V Ranska vieraana kielenä

RFIS080 Kielenopetuksen teoria

5 op

RFIS081 Kontrastiivinen kielen ja kulttuurin tutkimus

5 op

RFIS082 Jokin muu kielentutkimuksen osa-alue

2 op

RFIS084 Suullinen taito

3 op

RFIS085 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS086 Valinnaisia opintoja 2

3 op


***

KLSS344 Tutkimustaidot: Kriittinen diskurssintutkimus ja muuttuva yhteiskunta

5 op

KLSS346 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa

5 op

KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu

5 op

KLSS343 Monialainen kieliasiantuntija työssä

5 op

KLSS345 Diskurssi ja identiteetit

5 op

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus

5 op

KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari

5 op

KLSS163 Länsimaisen kirjan historia

5 op

 

Sivuaineopiskelijan opetussuunnitelma

Sivuaineopiskelijan opinnot rakentuvat seuraavasti.

(Opetus-/suorituskieli vaihtelee.)

 

PERUSOPINNOT  26 – 28 op

 

AINEOPINNOT  35 op

Viestintätaidot

RFIA011 Kielioppi ja kielitaito 3

5 op

RFIA022 Kontrastiiviset tekstitaidot

4 op

RFIA028 Kirjallinen taito ja tieteellinen kirjoittaminen

4 op
Kielitieto

RFIA040 Ranskalainen kielitiede

3 op

LATP001 Latina 1

4 op
Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

RFIA032 Kirjallisuus II

4 op

RFIA061 Kieliharjoittelu

5 op

RFIA049 Ranskan historia

3 op
Tutkijan taidot

(jos jatkaa syventävin opintoihin)
RFIA054 Kandidaattiseminaari 3 op
Valinnaisia opintoja 3 op

(pakollinen niille opiskelijoille, jotka eivät
jatka syventäviin opintoihin)
RFIA056 Erikoiskurssi 3 op

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 60 op

Viestintätaidot

RFIS022 Tekstitaidot

4 op
Kielitieto

RFIS047 Ranskan kielen kehitys

3 op

RFIS035 Toinen romaaninen kieli

4 op

LATP002 Latina 2

4 op
Tutkijan taidot

RFIS031 Maisteriseminaari

5 op

RFIS096 Sivuaineen tutkielma

20 op
Valinnaiset suuntautumisopinnot
(valitse 20 op)


Moduuli I Romaaninen kielialue

RFIS048 Vertaileva romanistiikka

3 op

RFIS043 Italia

5 op

RFIS044 Espanja

5 op

RFIS045 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS046 Valinnaisia opintoja 2

3 op


Moduuli II Keskiajan tutkimus

RFIS050 Keskiajan kirjallinen kulttuuri

5 op

RFIS052 Ranskan kielen varhaisvaiheet

5 op

RFIS055 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS056 Valinnaisia opintoja 2

3 op


Moduuli III Moderni kielitiede

RFIS060 Diskurssianalyysi

5 op

RFIS061 Kirjallisuuden semiotiikka

5 op

RFIS062 Muita kielitieteen osa-alueita

5 op

RFIS065 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS066 Valinnaisia opintoja 2

3 op


Moduuli IV Ranskankielinen kirjallisuus ja kulttuuri

RFIS070 Ranskankielinen kirjallisuus

5 op

RFIS072 Ranskankielinen kulttuuri

5 op

RFIS075 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS076 Valinnaisia opintoja 2

3 op


Moduuli V Ranska vieraana kielenä

RFIS080 Kielenopetuksen teoria

5 op

RFIS081 Kontrastiivinen kielen ja kulttuurin tutkimus

5 op

RFIS082 Jokin muu kielentutkimuksen osa-alue

2 op

RFIS084 Suullinen taito

3 op

RFIS085 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS086 Valinnaisia opintoja 2

3 op


***

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op

KLSS154 Kielen oppiminen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS161 Kielitietoinen koulu

5 op

KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari

5 op

KLSS344 Tutkimustaidot: Kriittinen diskurssintutkimus ja muuttuva yhteiskunta

5 op

KLSS346 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa

5 op

KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu

5 op

KLSS343 Monialainen kieliasiantuntija työssä

5 op

KLSS345 Diskurssi ja identiteetit

5 op

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus

5 op

KLSS163 Länsimaisen kirjan historia

5 op

KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari

5 op

 

 

Opintojaksojen kuvaukset

 

Perusopinnot

 

Romaanisen filologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa ranskan kielellä
 • osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
 • havainnoi kielenkäyttöä, vaihtelua ja muutosta
 • tuntee ranskankielistä kirjallisuutta ja kulttuuria

 

RFIP011 Kielioppi ja kielitaito 1 6 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ranskan kielen normatiivisen kieliopin tärkeimmät perusrakenteet
  • osaa ääntää ranskaa hyvin ja tuntee tärkeimmät ääntämissäännöt
  • kykenee kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti tuottaen oikein muodostettuja ja lausuttuja rakenteita

Opiskelutapa: Luentosarja sekä kielioppiharjoitukset luokassa ja verkossa ja fonetiikan harjoitukset verkossa. Kurssilla tehdään myös ääntämisharjoituksia kielistudiossa viikoittain, ja luennoilla käsitellään ranskan fonetiikkaa siinä määrin, kuin se tukee oikean ääntämistavan oppimista sekä ääntämiseen ja kielioppiin liittyvien teoreettisten ongelmien ymmärtämistä.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • analyyttisen ajattelun taidot
  • suullisen viestinnän taidot
  • tvt-taidot

Arviointi: Ääntämisharjoituksia kielistudiossa sekä pakollisia kielioppi- ja fonetiikan verkkoharjoituksia, joiden yhteenlaskettu keskiarvo muodostaa lopullisen arvosanan. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: KALMBACH, La Grammaire française de l’étudiant finnophone (verkkojulkaisu) ja KALMBACH Phonétique et prononciation du français pour apprenants finnophones (verkkojulkaisu ja verkossa olevat ääntämisharjoitukset).

 

 

RFIP012 Kielioppi ja kielitaito 2 5 op

 

Osaamistavoitteet:

   • Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee ranskan kielen normatiivisen kieliopin kaikki perusrakenteet. Hän osaa ääntää ranskaa sujuvasti ja tulkita ranskan oikeinkirjoitusta kieliopin pohjalta.
   • Opiskelija kykenee kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti tuottaen kieliopillisesti koherenttia puhetta ja asiatekstiä, esimerkiksi esseen, erilaisten kielenkäyttötilanteiden mukaan.
   • Opiskelijalla on valmiudet kielen rakenteen kuvaamiseen ja analysointiin.

Edeltävät tiedot: RFIP011 -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Luentosarja ja kielioppiharjoitukset luokassa ja verkossa sekä ääntämisharjoitukset kielistudiossa.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • analyyttisen ajattelun taidot
   • tvt-taidot
   • ongelmanratkaisutaidot
   • suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot

Arviointi: Pakollisia kielioppiverkkoharjoituksia sekä ääntämisharjoituksia kielistudiossa, joiden yhteenlaskettu keskiarvo muodostaa lopullisen arvosanan. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: KALMBACH, La Grammaire française de l’étudiant finnophone (verkkojulkaisu) ja KALMBACH Phonétique et prononciation du français pour apprenants finnophones (verkkojulkaisu ja verkossa olevat ääntämisharjoitukset).

 

 

RFIP022 Tekstitaidot ja suullinen ilmaisu 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • pystyy ymmärtämään tavallista kirjallista asiakieltä sekä kommentoimaan sitä suullisesti
  • kykenee ilmaisemaan itseään ja keskustelemaan ranskaksi

Opiskelutapa: Luetaan ja kommentoidaan helpohkoja eri alojen tekstejä, joista keskustellaan ja/tai pidetään lyhyitä esitelmiä tai annetaan muuta vastaavaa palautetta. Yksilö- ja ryhmätyötä.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • suullisen viestinnän taidot
  • ryhmätyötaidot
  • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Arviointi: Aktiivisen osallistumisen ja esitelmien perusteella. Asteikko 0-5.

 

 

RFIP031 Kirjallisuus I 4 op

 

Osaamistavoitteet:

  • Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys 1900-luvun ranskalaisesta kirjallisuudesta sekä kirjallisuusanalyysin metodeista.
  • Hän kykenee tunnistamaan ja analysoimaan ranskalaisia kulttuuriviitteitä.

Opiskelutapa: Kurssilla tutustutaan 1900-luvun ranskalaisiin kaunokirjallisiin teoksiin ja perehdytään kirjallisuusanalyysiin käytännön harjoitusten avulla. Aktiivinen osallistuminen kurssille ja kertauskuulustelu.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kirjallisen viestinnän taidot
  • kriittinen medialukutaito
  • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

Arviointi: harjoitusten ja kertauskuulustelun perusteella tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Jos opiskelija suorittaa kurssin kirjatenttinä, hänen on perehdyttävä seuraavaan teokseen: ETERSTEIN, La littérature française de A à Z (Éditions Hatier 2011) opettajan ohjeiden mukaan. Lisäksi hänen luettava seuraavat kokoelmat kaunokirjallisuutta:

FOUQUET, D. ,  Les Nouvelles fantastiques, (classiques Hatier, 2002)

ZANOTTI-REBELLATO et al.,   Nouvelles du XXe. Siècle, (classiques Hatier, 2006)

 

RFIP036 Ranskalainen kulttuuri 4 op

Osaamistavoitteet:

  • Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot nykyranskalaisten kulttuuriviitteiden tulkitsemiseen asiateksteissä, mediassa ja yhteiskunnallisessa elämässä.

Opiskelutapa: Luentosarja, jolla tutustutaan ranskalaiseen nyky-yhteiskuntaan, maantieteeseen, kulttuuriin ja taide-elämään sekä poliittiseen ja sosiaaliseen elämään ja historiaan. Lisäksi opiskelijat laativat esitelmän yksilö- tai ryhmätyönä. Aktiivinen osallistuminen kurssille tai kirjatentti.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti
  • kriittinen medialukutaito
  • kyky informaatiotulvassa työskentelyyn
  • joustavuus ja sopeutuvuus
  • esiintymistaitoja

Arviointi: Esitelmien ja kertauskuulustelun perusteella tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: STEELE, Civilisation progressive du français avec 400 activités, Niveau intermédiaire, CLE International/VUEF, 2002.

 

 

RFIP042 Johdantokurssi yleiseen ja romaaniseen kielitieteeseen 3 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee yleisen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteet
  • hallitsee romaanisten kielten tutkimuksen pääpiirteet
  • on perehtynyt yleisen, soveltavan ja romaanisen kielitieteen pääsuuntauksiin

Opiskelutapa: Luentosarja tai kirjatentti.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • ongelmanratkaisutaidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • valmiudet ottaa haltuun lyhyessä ajassa uusi kenttä

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Yleinen kielitiede: MOESCHLER - AUCHLIN, Introduction à la linguistique contemporaine sivut 1-72, MAINGUENEAU, Aborder la linguistique, KARLSSON, Johdatusta yleiseen kielitieteeseen sivut 24-55, 77-104, 143-167, 227-259.

Romaaninen kielitiede: KLINKENBERG, Des langues romanes sivut 13-153, 173-182, 199-208, 231-262.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

 

Aineopinnot

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää ranskan kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa
 • tunnistaa ranskankielisen kulttuurin erityispiirteitä ja osaa soveltaa näitä tietoja työelämässä kohtaamiensa tarpeiden mukaan
 • osaa kuvailla kielentutkimuksen keskeisiä kysymyksiä
 • ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa sekä työelämässä
 • tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän keskeiset piirteet ja haasteet sekä osaa ottaa ne huomioon viestinnässään
 • osaa toimia kieli-, viestintä- ja kulttuuriasiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä kehittävällä otteella
 • on kehittänyt tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksiaan, joita ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen

 

 

Ulkomailla suoritettavat opinnot

Romaanisen filologian pääaineopiskelijan kannattaa sijoittaa mahdollisimman paljon sellaisia kursseja vaihto-opiskeluvuoteensa, jotka edistävät pääaineen opintoja ja lisäksi mahdollisuuksien mukaan sivuaineen opintoja.

Kaikkien kurssien ja moduuleitten opintoja voidaan suorittaa ulkomailla. Ennen ulkomaille lähtöä opintojen korvaavuudesta sovitaan opinto-ohjaajien ja opettajatuutoreiden kanssa. Jos opiskelija haluaa suorittaa myös sivuaineen opintoja ulkomailla, on niistä sovittava erikseen kyseisessä oppiaineessa ennen ulkomaille opiskeluun lähtöä.

Suositus ajoituksesta: Suositus vaihto-opiskeluvuoden ajoitukseksi on pääaineopintojen 2. opiskeluvuosi.

 

RFIA011 Kielioppi ja kielitaito 3 5 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ja ymmärtää sekä osaa kuvata ja selittää muille oppijoille laajan kokonaisuuden ranskan kielen yleiskielen ja kirjakielen kieliopillisista rakenteista
  • osaa tulkita monimutkaisiakin tekstejä tarkasti ja luotettavasti
  • osaa soveltaa oppimiaan sääntöjä tuottaakseen monipuolista puhetta ja kirjoitettua tekstiä, esim. esitelmän, tutkielman tai raportin. Kurssilla painotetaan erityisesti ja harjoitellaan kielioppisääntöjen soveltamista tieteelliseen tai asiatekstin kirjoittamiseen.

Edeltävät tiedot: RFIP011- ja RFIP012- kurssien suoritus.

Opiskelutapa: Luentosarja sekä harjoitukset luokassa ja verkossa.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kirjallisen viestinnän taidot
  • kyky esittää asiansa vakuuttavasti
  • tvt-taidot

Arviointi: Pakollisia verkkoharjoituksia, joiden yhteenlaskettu keskiarvo muodostaa lopullisen arvosanan. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus:

KALMBACH, La Grammaire française de l’étudiant finnophone (verkkojulkaisu)

 

 

RFIA022 Kontrastiiviset tekstitaidot 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa tulkita erityyppisiä asia- ja kaunokirjallisia tekstejä
  • osaa tulkita tekstejä laajemmin kokonaisuuden ja kulttuurisidonnaisuuksien yms. valossa
  • kykenee ilmaisemaan itseään vivahteikkaalla suomen kielellä

Opiskelutapa: Kurssilla luetaan, kommentoidaan ja käännetään vaikeahkoja ranskankielisiä tekstejä. Aktiivinen osallistuminen kurssille. Yksilö- ja ryhmätyötä. Niiden opiskelijoiden, joiden äidinkieli ei ole suomi, on neuvoteltava kurssin suoritustavasta opettajan kanssa ennen kurssille ilmoittautumista.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • suomen kielen taito
  • kriittinen medialukutaito
  • kirjallisen viestinnän taidot
  • ryhmätyötaidot

Arviointi: Kaksi tenttiä, joista toinen suoritetaan kotitenttinä ja toinen on sanakirjaton tentti kurssin lopussa. Asteikko 0-5.

 

 

RFIA028 Kirjallinen taito ja tieteellinen kirjoittaminen 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa kirjoittaa sujuvaa ranskankielistä tekstiä, esim. referaatin tai tutkielman
  • hallitsee ranskankielisen kirjallisen viestinnän ja tieteellisen kirjoittamisen erikoispiirteet ja -säännöt
  • osaa laatia tekstin, joka vastaa ranskalaisten kirjoittajien tyylitajua ja  -konventioita

Opiskelutapa: Kurssilla opiskellaan ranskan kielen tyylisääntöjä ja ranskankielisen tieteellisen kirjoittamisen yleisiä tapoja, ja harjoitellaan kirjoittamista laatimalla lyhyitä esseitä, tyyliharjoituksia, dispositioita, referaatteja yms.  Aktiivinen osallistuminen kurssille. Yksilö- ja ryhmätyötä.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • argumentaatiotaidot
  • kirjallisen viestinnän taidot
  • kyky esittää asiansa vakuuttavasti
  • ryhmätyötaidot

Arviointi: kirjallisten suoritusten perusteella. Asteikko 0-5.

 

RFIA032 Kirjallisuus II 4 op

 

Osaamistavoitteet:

  • Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kattavat tiedot ranskankielisestä kirjallisuudesta eurooppalaisessa kulttuurikontekstissa.

Edeltävät tiedot: RFIP031- kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Luentosarja, jolla tutustutaan ranskalaisen kirjallisuuden suuntauksiin 1600-luvulta nykypäiviin. Aktiivinen osallistuminen luennoille.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kyky työskennellä monimutkaisten asioiden parissa
  • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti
  • kriittinen medialukutaito
  • kirjallisen viestinnän taidot

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Itinéraires littéraires du XVIIe au XXe siècle opettajan ohjeiden mukaan XVIIe. :  Descartes et Pascal (s. 103-120)

XVIIIe. : l’Encyclopédie (s.198-222)

XIXe. : le réalisme, Flaubert et Maupassant (s. 418-464)

XXe. : le surréalisme (s. 299-342)  et littérature de l’absurde et de la révolte (s. 398-415)

sekä 4 kaunokirjallista teosta:

CAMUS, La Peste

NOTHOMB, Stupeur et Tremblements

BECKETT, En attendant Godot

YOURCENAR,  Les mémoires d’Hadrien

 

 

RFIA040 Ranskalainen kielitiede 3 op

Osaamistavoitteet:

  • Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tärkeimmät sekä formalistiseen kielitieteeseen että diskurssianalyysiin pohjautuvat lähestymistavat ja terminologian.
  • Hän kykenee soveltamaan niitä esim. morfosyntaksia, semantiikkaa, enunsiaatiota, pragmatiikkaa, puhuttua tai kirjoitettua diskurssia koskevassa tutkimuksessa.

Opiskelutapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • kyky tunnistaa olennainen
  • kyky toimia monimutkaisten asioiden parissa
  • valmiudet ottaa lyhyessä ajassa haltuun uusi kenttä

Arviointi: Kertauskuulustelu  tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: SCHOTT-BOURGET, Approches de la linguistique, CHISS - FILLIOLET - MAINGUENEAU, Introduction à la linguistique française, tome 2: syntaxe, communication, poétique (2006), FUCHS - LE GOFFIC, Les linguistiques contemporaines (1992 tai myöh.).

 

 

RFIA049 Ranskan historia 3 op

Osaamistavoitteet:

  • Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys Ranskan poliittisesta ja kulttuurisesta kehityksestä eurooppalaisessa kontekstissa varhaiskeskiajalta 1800-luvulle.
  • Hän kykenee tulkitsemaan keskeisimmät historiaa koskevat kulttuuriviitteet ranskalaisissa teksteissä.

Opiskelutapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kyky tarkkailla kulttuurieroja
  • kriittinen medialukutaito

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: DELUMEAU, La peur en occident opettajan kanssa sovittavin osin tai LEMARIGNIER, La France médiévale, Institutions et société, s. 1-230, 288-347 tai FURET, Penser la révolution française tai muu opettajan kanssa sovittava erikoisteos.

 

 

Kandidaattiseminaari, Tutkimuksen teon perusteet ja Kandidaatintutkielma, 13 op

Kohderyhmä: Pakollinen pääaineopiskelijoille ja seminaari, niille sivuaineopiskelijoille, jotka tekevät syventävät opinnot. HUOM ! Kurssi RFIA028 Kirjallinen taito ja tieteellinen kirjoittaminen on suoritettava samaan aikaan kandidaattiseminaarin kanssa.


 

RFIA054 Kandidaattiseminaari 3 op

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa laatia selkeän tutkimussuunnitelman
  • soveltaa tiedonhankinnan perusteita tutkimuskirjallisuuden etsimisessä
  • osaa raportoida tutkimustaan suullisesti.
  • osaa käyttää tieteellisille kirjoittamiselle tyypillistä esitystapaa ja osaa kirjoittaa sujuvasti ranskaksi.
  • osaa antaa rakentavaa palautetta toisten töistä ja ottaa vastaan palautetta omasta työstään

Edeltävät tiedot: Romaanisen filologian perusopinnot keskiarvolla H, aineopintojen kurssi RFIA011 suoritettuna ja KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kandidaattiseminaariin, yhden esitelmän ja opponoinnin pitäminen.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • analyyttisen ja kriittisen ajattelun taidot
  • tiedonhankinnan ja –tuottamisen taidot
  • ongelmanratkaisutaidot
  • esiintymistaidot

Arviointi:  Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. opiskeluvuotena.

 

 

RFIA059 Kandidaatintutkielma 7 op

Osaamistavoitteet:

Kandidaatintutkielman laadittuaan, opiskelija osaa

  • nimetä tutkimussuuntauksia ja käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla kielentutkimuksen keskeisimpiä peruskäsitteitä
  • kuvailla tutkimusprosessin eri vaiheet
  • toteuttaa ohjatusti suppeahkon tutkimusprojektin
  • rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta
  • kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä
  • kirjoittaa tutkimusraportin

Opiskelutapa: ohjauksessa tehtävä itsenäinen tutkimustyö. Opiskelija tallentaa tutkielman sähköisen version JYX-julkaisuarkistoon. Tallennusohjeet löytyvät tarvittaessa kirjaston sivuilta  https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/opinnaytteet-verkkojulkaisu.

ohjauksessa tehtävä itsenäinen tutkimustyö.

Tutkielman laatiminen harjoittaa substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • itsenäinen työskentely ja itsensä johtamisen taito
  • projektinhallinnan taidot

Arviointi: Tutkielma arvioidaan asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: kandidaattiseminaarin yhteydessä.

 

 

RFIA056 Erikoiskurssi 3 op

Pakollinen niille romaanisen filologian sivuaineopiskelijoille, jotka eivät jatka syventäviin opintoihin.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt johonkin romaanisen filologian erikoisalueeseen, esim. retoriikkaan, romaaniseen sosiolingvistiikkaan, kirjahistoriaan  ja osaa esitellä sitä kirjallisesti.

Opiskelutapa: Kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

 

 

RFIA061 Kieliharjoittelu 5 op

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija parantaa kielitaitoaan ja perehtyy Ranskan tai muun ranskankielisen maan elämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin.
  • Suoritettuaan kieliharjoittelun opiskelija on syventänyt suullisen taidon osaamistaan ja perehtyneisyyttään kohdemaan kulttuuriin.
  • Opiskelija on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella ranskankielisellä alueella.

Opiskelutapa: Yhden kuukauden opiskelu oppiaineen hyväksymällä kielikurssilla ranskankielisessä maassa tai kahden kuukauden oleskelu ranskankielisessä maassa. Sivuaineopiskelijat käyvät kolmen viikon mittaisen kielikurssin ranskankielisessä maassa tai oleskelevat 1,5 kuukautta ranskankielisessä maassa.

Kieliharjoittelussa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • suullisen viestinnän taidot
  • vuorovaikutus- ja esiintymistaidot
  • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti
  • joustavuus ja sopeutuvuus
  • kyky toimia toisessa kulttuurissa

Arviointi: Opiskelusta tai oleskelusta esitetty esim. työ- tai kurssitodistus. Asteikko hyväksytty/ hylätty.

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. opiskeluvuotena.


 

LATP001 Latina 1 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • kykenee apuvälineiden avulla (sanasto, kielioppi) kääntämään yksinkertaista latinankielistä tekstiä suomeksi
  • tunnistaa ja pystyy muodostamaan latinan yleisiä kieliopillisia rakenteita (esim. substantiivien, adjektiivien ja yleisimpien pronominien taivutus, aktiivi / passiivi, pääaikamuodot)
  • osaa selittää, miksi sana on lauseessa tietyssä muodossa (lauseenjäsennys, joitakin sijamuotojen erityiskäyttöjä)
  • kykenee tunnistamaan latinan ja romaanisten kielten yhtäläisyyksiä morfologian, syntaksin ja sanaston alalla
  • kykenee tunnistamaan keskeisiä antiikin kulttuuriviitteitä

Opetusmuoto: Latinan kielen peruskielioppiin ja -sanastoon  materiaalina yksinkertaistetut tekstit. Harjoituskurssi ja kertauskuulustelu.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • ongelmaratkaisutaidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Kurssimoniste Latina 1.

Suositus ajoituksesta: Huom! Latina 1 -kurssin tai vastaavan oppimäärän suorittaminen on edellytyksenä Latina 2 -kurssille.

 

 

Syventävät opinnot

Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää kieltä työvälineenä joustavasti erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarkoituksiin
 • tuntee romaanisen kieli- ja kulttuurialueen historiaa ja nykyisyyttä
 • osaa työskennellä  luontevasti eri kulttuurien keskellä ja kykenee verkostoitumaan monialaisesti.
 • osaa tarkastella kielenkäyttöä kriittisesti sekä kykenee soveltamaan, kehittelemään ja esittämään tietoa työelämässä asiantuntijana kohtaamiensa tarpeiden mukaan.
 • on syventänyt romaanisen filologian tutkimusalueiden asiantuntijuuttaan ja tutkimuspohjaisen työskentelyn asiantuntijuuttaan
 • maisterin tutkielman tehtyään opiskelija on saavuttanut työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • ongelmanratkaisutaidot
  • kirjallisen viestinnän taidot
  • projektinhallinnan taidot
  • itsenäisen työskentelyn ja itsensä johtamisen taidot sekä
  • keskeneräisyyden sietokyky.

Kielen oppimisen ja opettamisen opinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää kieltä työvälineenä joustavasti erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarkoituksiin
 • tuntee romaanisen kieli- ja kulttuurialueen historiaa ja nykyisyyttä
 • osaa työskennellä  luontevasti eri kulttuurien keskellä ja verkostoitumaan monialaisesti.
 • osaa tarkastella kielenkäyttöä kriittisesti sekä soveltamaan, kehittelemään ja esittämään tietoa työelämässä asiantuntijana kohtaamiensa tarpeiden mukaan.
 • saa hyvät valmiudet kielten opettajan ammattiin, koulutuksen hallintoon tai suunnittelutehtäviin.
 • hallitsee opetettavan aineen ja osa toimia oman alansa kehittäjänä moniammatillisessa yhteistyössä
 • on syventänyt romaanisen filologian tutkimusalueiden asiantuntijuuttaan ja tutkimuspohjaisen työskentelyn asiantuntijuuttaan
 • maisterin tutkielman tehtyään opiskelija on saavuttanut työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • ongelmanratkaisutaidot
  • kirjallisen viestinnän taidot
  • projektinhallinnan taidot
  • itsenäisen työskentelyn ja itsensä johtamisen taidot sekä
  • keskeneräisyyden sietokyky

 

RFIS022 Tekstitaidot 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • pystyy ymmärtämään, analysoimaan ja kommentoimaan vaativia tekstejä sujuvasti turvautumatta koko ajan sanakirjaan.
  • kykenee lukemaan erikoisalojen tekstejä, esim. tieteellisiä, poliittisia, yhteiskunnallisia yms. kirjoituksia ja referoimaan niistä luontevasti ja luotettavasti ranskaksi.

Edeltävät tiedot: Aineopintojen RFIA011- ja RFIA022- kurssien suoritus.

Opiskelutapa: Luetaan ja kommentoidaan vaativia eri alojen tekstejä, joista kirjoitetaan esim. lyhyitä referaatteja ranskaksi. Yksilö- ja ryhmätyötä.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kyky tunnistaa olennainen
  • kriittinen medialukutaito

Arviointi: Kurssiaktiivisuuden ja referaattien perusteella. Asteikko 0-5.

 

RFIS047 Ranskan kielen kehitys 3 op

Osaamistavoitteet:

  • kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee ranskan kielen historian tärkeimmät kehityslinjat myöhäislatinasta nykyranskaan.
  • opiskelijalla on yleiskäsitys ranskan kielen asemasta romaanisessa kieliryhmässä
  • opiskelija kykenee analysoimaan ranskan kielen muoto- ja lauseopin sekä sanaston eri kerroksia.

Opiskelutapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • ongelmanratkaisutaidot ja kyky hallita monimutkaisia asioita
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: LODGE, Le français: histoire d'un dialecte devenu langue (Fayard 1998)  luvut 1-7. (Alkuteos: French: From Dialect to Standard, 1993).

 

 

RFIS035 Toinen romaaninen kieli 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt jonkin muun romaanisen kielen peruskielioppiin ja -sanastoon
  • tuntee ko. kielialueen kulttuurin peruspiirteitä

Opiskelutapa: kielikurssi (esim. ESP0004-0006 tai ITAP201 tai XES0005) kertauskuulusteluineen.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • joustavuus ja sopeutuvuus
  • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

Arvostelu: aktiivinen osallistuminen kurssille ja kurssin kertaus. Asteikko: hyväksytty - hylätty.

 

 

LATP002 Latina 2 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla kehitetään eurooppalaisen kulttuurin ja aatehistorian sekä eurooppalaisten, erityisesti romaanisten kielten rakenteen ja sanaston tuntemusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • kykenee apuvälineiden avulla (sanasto, kielioppi) kääntämään hyvin yksinkertaista latinankielistä tekstiä suomeksi,
  • tunnistaa ja pystyy muodostamaan latinan yleisiä kieliopillisia rakenteita (esim. substantiivien, adjektiivien ja yleisimpien pronominien taivutus, aktiivi / passiivi, pääaikamuodot),
  • osaa selittää, miksi sana on lauseessa tietyssä muodossa (lauseenjäsennys, joitakin sijamuotojen erityiskäyttöjä),
  • tunnistaa keskeisiä antiikin kulttuuriviitteitä.

Opiskelutapa: Harjoituskurssi ja kertauskuulustelu.

Edeltävät tiedot: Edellytyksenä on Latina 1 ‑kurssin oppimäärän suorittaminen (koulussa latinaa lukeneet voivat saada vapautuksen Latina 2 ja 3 ‑kursseista).

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Kurssimoniste Latina 2.

 

 

RFIS031 Maisteriseminaari 5 op

Osaamistavoitteet:

  • Seminaarin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet olemassa olevan tiedon seulomiseen ja uuden tiedon tuottamiseen erityisesti silmällä pitäen maisterintutkielman laatimista
  • Opiskelija kykenee laatimaan tutkimussuunnitelman
  • Opiskelija kykenee laatimaan dokumentoidun kirjallisen esityksen ranskaksi tai muulla romaanisella kielellä
  • Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimus- ja kirjoitusprosessin sovittua aikataulua noudattaen
  • Opiskelija kykenee tarkastelemaan kriittisesti muiden laatimia tekstejä ja antamaan niistä asiallista palautetta

Opiskelutapa: Seminaarissa perehdytään seminaarityön ja maisterintutkielman muotoseikkoihin ja sisältöön, lähdekritiikkiin ja tieteellisen kirjoittamisen prosessiin.  Kirjallinen seminaariesitelmä laaditaan ranskan tai muulla romaanisella kielellä aiheesta riippuen. Kielten laitoksen yhteiset maisteriseminaarit eivät korvaa romaanisen filologian maisteriseminaaria.

Aktiivinen osallistuminen seminaariin, kaksi esitelmää ja kaksi opponointia.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • kyky tunnistaa ja tiivistää olennainen
  • ongelmanratkaisutaidot
  • suullisen esittämisen taito
  • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Edeltävät tiedot: Aineopinnot, ml. kandidaattiseminaari RFIA054, romaanisessa filologiassa.

Arviointi: Seminaarin arvosana määräytyy seminaaritöiden, opponoinnin, keskusteluun osallistumisen ja työprosessin toteuttamisen (mm. ajankäyttö) perusteella.

Asteikko 0-5.

Suositus ajoituksesta: Neljäs opiskeluvuosi.

 

 

RFIS094 Maisterintutkielma 40 op

Osaamistavoitteet:

Tutkielman laadittuaan opiskelija osaa

  • toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimusprojektin
  • etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusaiheita
  • etsiä ja kriittisesti arvioida aikaisempaa tutkimusta
  • rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen
  • muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen
  • kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä
  • kirjoittaa tutkimusraportin
  • Opiskelija kykenee suhtautumaan kriittisesti erilähteiseen tietoon, perustaa kantansa todistettaviin faktoihin, osaa perustella omaksumansa kannan ja kykenee soveltamaan tietoa itsenäiseen ongelmanratkaisuun.
  • Tutkielman laadittuaan opiskelija on oppinut käsittelemään analyyttisesti laajaakin kielellistä materiaalia, soveltamaan analyysiinsä alan tieteellistä kirjallisuutta ja tekemään tutkimuskohteestaan perusteltuja johtopäätöksiä.

Opiskelutapa:  ohjauksessa suoritettava itsenäinen tutkimustyö.

Tutkielman laatiminen harjoittaa substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • ongelmanratkaisutaidot
  • kirjallisen viestinnän taidot
  • itsenäinen työskentely ja itsensä johtamisen taito
  • projektinhallinnan taidot
  • keskeneräisyyden sietokyky

Tutkielman luovutus: Puhtaaksi kirjoitettu tutkielma toimitetaan ohjaajalle pdf-tiedostona ja kaksipuolisena irtolehtitulosteena. Opiskelija tallentaa tutkielman sähköisen version JYX-julkaisuarkistoon . Tallennusohjeet löytyvät tarvittaessa kirjaston sivuilta  https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/opinnaytteet-verkkojulkaisu.

Arviointi: Maisterin tutkielma arvioidaan asteikolla : erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty.

 

RFIS096 Sivuaineen tutkielma 20 op

Kun opiskelija suorittaa romaanisen filologian syventävät opinnot sivuaineenaan hän kirjoittaa sivuaineen tutkielman. Sivuaineen tutkielman laajuus on puolet pääaineen maisterintutkielmasta eli 20 p. Sivuaineen tutkielmasta käytetään myös nimitystä sivututkielma.  Sivuaineen tutkielma voi olla myös kahden oppiaineen tutkielma.

Syventävät opinnot sisältävät aina joko pääaineen (40 op) tai sivuaineen (20 op) tutkielman. Jos tutkielmaa ei suoriteta, voidaan jäljelle jäävä kokonaisuus koota nimellä Muut syventävät opinnot.

Osaamistavoitteet: ks. RFIS094. Tutkielman laatiminen harjoittaa substanssiosaamisen ohella samanlaisia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuin kohdassa RFIS094.

Opiskelutapa: Ohjauksessa suoritettava itsenäinen tutkimustyö.

Arviointi: Sivuaineen tutkielmat arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

 

 

ROMAANISEN FILOLOGIAN MODUULIT

 

Valinnaiset opinnot RFIS040-090

 

Moduuli I Romaaninen kielialue 18 op

Osaamistavoitteet:

  • opiskelija on perehtynyt romaaniseen kielialueeseen ja kulttuuriin kokonaisuutena tarkastellen romaanisten kielten yhteisiä ja erottavia piirteitä ja syventäen jonkun toisen romaanisen kielen historian ja nykytilan tuntemusta.
  • hän hallitsee passiivisesti useaa romaanista kieltä kielten kehityksen ja yhteisen rakenteen ja kulttuurin tuntemuksen kautta.
  • hän tuntee romaanisilla kielillä laadittuja tekstejä ja diskursseja kielen kannalta.

Opiskelutapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti; RFIS043 ja RFI S044 voidaan osaksi suorittaa työharjoitteluna kohdemaassa.

 

Moduulissa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kyky hallita laajoja kokonaisuuksia
  • joustavuus ja sopeutuvuus
  • kyky ottaa haltuun lyhyessä ajassa uusi kenttä

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

RFIS048 Vertaileva romanistiikka 3 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee romaanisten kielten historian sekä kieliopillisen rakenteen
  • kykenee ymmärtämään eri romaanisilla kielillä kirjoitettuja tekstejä
  • on perehtynyt romaanisten kielten nykytilanteeseen.

Kirjallisuus: 1) teoksesta BEC, Manuel pratique de philologie romane I-II kaksi seuraavista luvuista: oksitaani, katalaani, retoromaani tai romania sekä 2) C. Blauth-Henke - M. Heinz, toim. Où en sont les études des langues régionales en domaine roman? Tübingen 2011.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

RFIS043 Italia 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan

  • opiskelija on perehtynyt italian kielen historiaan ja nykytilaan sekä Italian kulttuuriin
  • hänellä on vankka italian kielen hallinta.

Opiskelutapa: Tutkimuskirjallisuuden tenttiminen, esseiden kirjoittaminen tai työharjoittelu Italiassa.

Arviointi: Kirjatentti tai essee tai työharjoittelu. Asteikko 0-5.

 

RFIS044 Espanja 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan

  • opiskelija on perehtynyt espanjan kielen historiaan ja nykytilaan sekä espanjankieliseen (Espanja tai Etelä-Amerikka) kulttuuriin
  • hänellä on vankka espanjan kielen hallinta.

Opiskelutapa: Tutkimuskirjallisuuden tenttiminen, esseiden kirjoittaminen tai työharjoittelu espanjankielisessä maassa.

Arviointi: Kirjatentti tai essee tai työharjoittelu. Asteikko 0-5.

 

RFIS045 Valinnaisia opintoja 1, 2 op

RFIS046 Valinnaisia opintoja 2, 3 op

 

 

Moduuli II Keskiajan tutkimus 15 op

Osaamistavoitteet:

  • opiskelija on perehtynyt keskiajan kirjahistoriaan, paleografiaan ja käsikirjoitustutkimukseen sekä muinais- ja keskiranskan kieleen ja kirjallisuuteen.
  • opiskelija ymmärtää keskiaikaisten tekstien ja diskurssin tekstien tuottamisprosessien ja välittymisen valossa.

Opiskelutapa: Luentosarjat harjoituksineen ja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Moduuli harjoittaa substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • ongelmaratkaisutaidot
  • kyky hallita monimutkaisia asioita

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

RFIS050 Keskiajan kirjallinen kulttuuri 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan

  • opiskelija on perehtynyt latinalaisen kirjoituksen historiaan kulttuurikontekstissa antiikista uuden ajan alkuun
  • hän osaa lukea karolingista minuskelia ja goottilaista kirjoitusta
  • hänellä on yleistiedot kirjahistorian tutkimusmetodiikasta
  • hän tuntee länsimaisen keskiajan kirjantuotannon pääpiirteet

Edeltävät tiedot: Ranskan historia -kurssi RFIA045

Kirjallisuus: STIENNON, Paléographie latine du moyen âge tai

BISCHOFF, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters (on myös eng. Latin palaeography: Antiquity and the Middle Ages tai it.), ja LEMAIRE, Introduction à la codicologie tai GÉHIN (toim.), Lire le manuscrit médiéval; sekä REYNOLDS - WILSON, Scribes and Scholars (3. laitos).

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

RFIS052 Ranskan kielen varhaisvaiheet 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee muinais- ja keskiranskan kielen pääpiirteet
  • kykenee analysoimaan kielen ja sisällön kannalta muinais- ja keskiranskan kielillä laadittuja kertovia ja lyyrisiä tekstejä

Edeltävät tiedot: RFIA049- ja RFIS047- kurssit.

Kirjallisuus: Muinaisranska: WAGNER, Ancien français; HENRY, Chrestomathie de la littérature en ancien français, 600 säettä opettajan ohjeiden mukaan tai La Chanson de Roland, ed. MOIGNET, 600 säettä opettajan ohjeiden mukaan.

Keskiranska: MARCHELLO-NIZIA, Histoire de la langue francaise aux XIVe et XVe s.; HAMESSE, toim. Les traducteurs au travail, leurs manuscrits et leurs méthodes; ja COMMYNES, Mémoires sur Louis XI, ed. DUFOURNET, 100 sivua opettajan ohjeiden mukaan tai 100 sivua FROISSARTin teosta Chroniques (toim. MIROT tai DILLER).

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

RFIS055 Valinnaisia opintoja 1 2 op

RFIS056 Valinnaisia opintoja 2 3 op

 

 

Moduuli III  Moderni kielitiede 20 op

Osaamistavoitteet:

  • opiskelija tuntee erityisesti ranskankielisen nykykielitieteen pääsuuntauksia
  • opiskelijalla on valmius hyödyntää kielitieteen eri suuntauksia tutkimuksessaan.

Opiskelutapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

 

Moduuli harjoittaa substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • ongelmanratkaisutaidot

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kokonaisuus voi koostua esimerkiksi seuraavista osioista:

 

RFIS060 Diskurssianalyysi 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee diskurssianalyysin periaatteita ja suuntauksia.

Kirjallisuus: Kaksi teosta esim. seuraavista: MAINGUENEAU, Éléments de linguistique pour le texte littéraire; MAINGUENEAU, Nouvelles tendances en analyse du discours; LUNDQUIST, Cohérence textuelle.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

RFIS061 Kirjallisuuden semiotiikka 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida kaunokirjallisia tekstejä kielitieteen menetelmin.

Kirjallisuus: Esim. MOLINIE, Éléments de stylistique française; MAINGUENEAU, Pragmatique pour le discours littéraire.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

RFIS062 Muita kielitieteen osa-alueita 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee pääpiirteittäin kolmea seuraavista aloista: sosiolingvistiikka, tekstilingvistiikka, leksikologia, kielifilosofia, kääntämisen teoria, puhekielen tutkimus.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

RFIS065 Valinnaisia opintoja 1 2 op

RFIS066 Valinnaisia opintoja 2 3 op

 

 

Moduuli IV Ranskankielinen kirjallisuus ja kulttuuri 15 op

Osaamistavoitteet:

  • opiskelija tuntee ranskankielisen kulttuurin tekstien ja diskurssien muotoja ja merkityksiä sekä osaa tulkita kulttuuriviitteitä kontekstissaan.

Opiskelutapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Moduuli harjoittaa substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • ongelmaratkaisutaidot
  • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti
  • kyky toimia toisessa kulttuurissa

Arviointi: Kertauskuulustelu, kirjatentti tai harjoitteluraportit. Asteikko 0-5.

 

RFIS070 Ranskankielinen kirjallisuus 5 op

Osaamistavoitteet:

  • Perehtyminen muiden maiden kuin Ranskan ranskankieliseen kirjallisuuteen.

Kirjallisuus: TÊTU, Qu'est-ce que la francophonie, Hachette Edicef, Format Poche ja kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

 

RFIS072 Ranskankielinen kulttuuri 5 op

Osaamistavoitteet:

  • Perehtyminen historiaan ja yhteiskuntaelämään ja ranskan kielen asemaan esim. Antilleilla (Haiti, Martinique) ja Afrikassa (mm. Senegal ja Madagaskar), ranskankielisessä Kanadassa, Belgiassa tai Sveitsissä sekä tutustuminen em. maiden ranskankieliseen kirjallisuuteen.

Kohta RFIS072 voidaan suorittaa kokonaan tai osittain harjoitteluna ranskankielisessä maassa laitoksen hyväksymässä (myös opiskelijan itsensä hankkimassa) harjoittelupaikassa. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti. Opintopistemäärä ja arvosana määräytyvät harjoittelun vaativuuden ja harjoittelupaikan antaman raportin perusteella.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

RFIS075 Valinnaisia opintoja 1 2 op

RFIS076 Valinnaisia opintoja 2 3 op

 

 

Moduuli V Ranska vieraana kielenä 20 op

Osaamistavoitteet:

  • opiskelija tuntee pääpiirteittäin ranskan kieli vieraana kielenä (FLE) -metodologian ja ongelmakentän
  • hän tuntee ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin kontrastiivisen tutkimuksen (myös käytännön harjoitusten kautta) sekä ranskan kielen soveltavan kielentutkimuksen pääpiirteet

Opiskelutapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

 

Moduuli harjoittaa substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kyky hallita laajoja kokonaisuuksia
  • ongelmaratkaisutaidot
  • vuorovaikutustaidot
  • joustavuus ja sopeutuvuus

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kokonaisuuden voi koostaa esimerkiksi seuraavista osioista:

 

RFIS080 Kielenopetuksen teoria 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee pääpiirteittäin kielenopetuksen historian ja teoreettisen viitekehyksen.

 

Kirjallisuus: Kaksi seuraavista:

MOIRAND, Enseigner à communiquer en langue étrangère Hachette, 1992; GERMAIN, Evolution de l'enseignement des langues : 5000 ans d'histoire, s. 99-310; BOYER - BUTZBACH -PENDANX, Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

RFIS081 Kontrastiivinen kielen ja kulttuurin tutkimus 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee pääpiirteittäin kontrastiivisen kielen- ja kulttuurintutkimuksen metodologian erityisesti ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin kannalta.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

RFIS082 Jokin muu kielentutkimuksen osa-alue 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee pääpiirteittäin esim. tekstilingvistiikan tai diskurssianalyysin sovellukset.

 

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: LUNDQUIST, L'analyse textuelle; MOESCHLER, Argumentation et conversation.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

RFIS084 Suullinen taito 3 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee ranskan kielen käytön erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
  • osaa viestiä sujuvasti ja vaivattomasti vaativissakin kielenkäytön tilanteissa

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille (pienryhmäkeskustelut, kuunteluharjoitukset jne.) ja suullinen loppukoe.

Arviointi: Asteikko 0-5.

 

RFIS085 Valinnaisia opintoja 1 2 op

RFIS086 Valinnaisia opintoja 2 3 op