11.07.2012

Sivuaineopiskelija

Romaanisen filologian opetussuunnitelma 2012-2015

Sivuaineopiskelijan opinnot rakentuvat seuraavasti:

Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.

Perusopinnot 28 op (26 op)

 

Aineopinnot 35 op

Viestintätaidot

 

 

RFIA011 Kielioppi ja kielitaito 3

5 op

RFIA022 Kontrastiiviset tekstitaidot

4 op

RFIA028 Kirjallinen taito ja tieteellinen kirjoittaminen

4 op

Kielitieto

RFIA040 Ranskalainen kielitiede

3 op

LATP001 Latina 1

4 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

RFIA032 Kirjallisuus II

4 op

RFIA061 Kieliharjoittelu

5 op

RFIA049 Ranskan historia

3 op

Tutkijan taidot

(jos jatkaa syventäviin opintoihin)

RFIA054 Kandidaattiseminaari

3 op

Valinnaisia opintoja 3 op

(pakollinen niille opiskelijoille, jotka eivät jatka syventäviin opintoihin)

RFIA056 Erikoiskurssi

3 op

 

Syventävät opinnot 60 op

Viestintätaidot

RFIS022 Tekstitaidot

4 op

Kielitieto

RFIS047 Ranskan kielen kehitys

3 op

RFIS035 Toinen romaaninen kieli

LATP002 Latina 2

4 op

Tutkijan taidot

 

RFIS031 Maisteriseminaari

5 op

RFIS096 Sivuaineen tutkielma

20 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot

(valitse 20 op)

Moduuli I: Romaaninen kielialue 18 op

RFIS048 Vertaileva romanistiikka

3 op

RFIS043 Italia

5 op

RFIS044 Espanja

5 op

RFIS045 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS046 Valinnaisia opintoja 2

3 op

Moduuli II: Keskiajan tutkimus 15 op

RFIS050 Keskiajan kirjallinen kulttuuri

5 op

RFIS052 Ranskan kielen varhaisvaiheet

5 op

RFIS055 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS056 Valinnaisia opintoja 2

3 op

Moduuli III: Moderni kielitiede 20 op

RFIS060 Diskurssianalyysi

5 op

RFIS061 Kirjallisuuden semiotiikka

5 op

RFIS062 Muita kielitieteen osa-alueita

5 op

RFIS065 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS066 Valinnaisia opintoja 2

3 op

Moduuli IV: Ranskankielinen kirjallisuus ja kulttuuri 15 op

RFIS070 Ranskankielinen kirjallisuus

5 op

RFIS072 Ranskankielinen kulttuuri

5 op

RFIS075 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS076 Valinnaisia opintoja 2

3 op

Moduuli V: Ranska vieraana kielenä 20 op

RFIS080 Kielenopetuksen teoria

5 op

RFIS081 Kontrastiivinen kielen ja kulttuurin tutkimus

5 op

RFIS084 Suullinen taito

3 op

RFIS085 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS086 Valinnaisia opintoja 2

3 op

Muita valinnaisia opintoja

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

KLSS141 Vieraalla kielellä oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus

5 op

KLSS147 Kulttuuria kielenopetukseen

5 op

KLSS149 Kieltenopetuksen ajankohtaisia kysymyksiä

5 op

KLSS152 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: menetelmäpainotteinen työskentely

5 op

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op

KLSS154 Kielen oppiminen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op

KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus

5 op

KLSS341 Mediadiskurssin tutkimus

5 op

KLSS322 Vuorovaikutuksen tutkimus

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

KLSS903 Kielikontaktit

5 op

KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari

5 op