14.08.2017

Kielten laitoksen yhteisen opetuksen ohjelma lukuvuonna 2017-2018

Tällä sivulla on erikseen Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelman kielten yhteiset kurssit lukukausittain ja tasoittan ja Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelman yhteiset kurssit lukukausittaina ja tasoittain.

Kielten yhteisen opetuksen  ohjelma  2017-2018

 

Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma

 

Syksy

Perusopinnot

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, 2 op

MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta, 5 op

 

Aineopinnot

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen, 5 op

KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet, 5 op

 

Syventävät opinnot

MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu, 5 op

MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa, 5 op

MONS2000 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari, 5 op

MONS1000 Kriittinen diskurssintutkimus, 5 op

MONS1100 Auktorisoidun kääntäjän toimintavalmiudet, 5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen, 5 op

 

Kevät

Perusopinnot

MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen, 3 op

 

Aineopinnot

MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus, 3 op

KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet, 5 op

 

Syventävät opinnot

MONS1002 Monialainen kieliasiantuntija työssä, 5 op

MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu, 5 op

MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa, 5 op

MONS2000 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari, 5 op

 

Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Syksy

Perusopinnot

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, 2 op

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta, 5 op

 

Aineopinnot

KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen, 5 op

KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet, 5 op

 

Syventävät opinnot

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen, 5 op

KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa, 5 op

KOPS1004 Kielen ja sisällön integrointi opetuksessa, 5 op

KOPS2000 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari, 5 op

KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka, 5 op

 

Kevät

 

Aineopinnot

KOPA1001 Kielenoppimisen uudet työkalut ja ympäristöt, 3 op

KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet, 5 op

 

Syventävät opinnot

KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa, 5 op

KOPS1000 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen, 5 op

KOPS2000 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari, 5 op

KOPS1002 Identiteetti, toimijuus ja tunteet kielten oppimisessa ja opettamisessa, 5 op

KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä, 5 op