Ranskan opettajakoulutuksen opintopolku (3 ensimmäisen vuoden opinnot)

Tämä opintopolku kuvaa 3 ensimmäisen opintovuoden opintojen rakenteen. Tarkempia kuvauksia löytyy romaanisen filologian opetussuunnitelmasta vuosille 2015-2017.