Romaanisen filologian monialaisen kieliasiantuntijan opintopolku

Tämä opintopolku kuvaa 3 ensimmäisen vuoden opintojen rakennetta eli alemman HuK-tutkinnon opintoja. Tarkemmat kuvaukset löytyvät romaanisen filologian opetussuunnitelmasta vuosille 2015-2017