29.03.2018

Maisterintutkielmat ja kandidaatintutkielmat

Opinnäytetöiden ohjaus löytyy kieli- ja viestintätieteiden laitoksen sivulta:

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/tutkielman-tekeminen

 

Seuraavasta luettelosta löytyvät romaanisen filologian pro gradu-tutkielmat ja lisensiaatintyöt:

Romaanisen filologian pro gradu-tutkielmaluettelo