22.02.2013

Romaanisen filologian sivuaineen valintakokeen rakenne ja vaatimustaso

Sivuaineopiskelijaksi hakevan on osallistuttava tasokokeeseen. Romaanisen filologian sivuaineen valintakoe järjestetään syyslukukauden alussa.  

Kesto: tasan 2 tuntia

Kokeessa vastataan lyhyihin kirjallisiin kysymyksiin (ei esseetyyppisiä vastauksia), esim. aukkotehtäviä. Ei monivalintatehtäviä vaan pelkästään suoria vastauksia.

Kokeessa testataan lähinnä kielioppituntemusta sekä jonkin verran sanaston tuntemusta. Testattavat alueet vastaavat lukion B2 tai B3 kielen vaatimustasoa.

Testattavia kielioppialueita:

a) morfologia:

  • substantiivin, adjektiivin (monikko ja/tai feminiini) ja artikkelin morfologia
  • verbien taivutus tavallisissa aikamuodoissa ja tapaluokissa
  •  tavallisimpien epäsäännöllisten verbien taivutus
  • pronominit (lähinnä persoonapronominit)


b) lauseoppi:

  • kysyminen
  • menneen ajan tempusten käyttö
  • relatiivilauseet
  • jonkin verran adverbiaalilauseita
  • epäsuorat kysymyslauseet


Lisäksi testataan prepositioiden käyttöä esim. ajan ilmaisemisessa.

Koe ei sisällä käännöstehtäviä, lukuunottamatta lyhyttä sanastotestiä , jossa annetaan vapaasti esim. viiden käyttöesineen nimeä.

Monissa tehtävissä muodostetaan lauseita annettujen sanojen perusteella ja yhdessä tehtävässä keksitään, mitä sanottaan kuvatussa tilanteessa.

Kokeen rakenne vaihtelee eikä sisällä aina kaikkia em. tehtäviä tai alueita. Sen lisäksi mahdollisesti myös "villejä" kysymyksiä, jotka eivät sisälly em. alueisiin ja joista saa lisäpisteitä.

Vaatimustaso: kokeeseen kannattaa valmistautua em. alueita kertaamalla, varsinkin jos on kulunut jonkin aikaa siitä, kun on viimeksi ollut tekemisessä ranskan kielen kanssa. Koe ei ole erityisen vaikea, vaan osoittamalla jokaisen osa-alueen tuntemusta on hyvät mahdollisuudet tulla hyväksytyksi. Kokeessa epäonnistuneet ovat olleet poikeuksetta hyvin alkeellista tai kauttaaltaan puutteellista ranskan tuntemusta osoittaneita hakijoita. Useamman kerran yrittäneiden kannattaa vakavasti harkita ranskan kurssille osallistumista ennen koetta (esim. 1 vuosi kansalaisopistossa tai itseopiskeluna). Lähivuosina on suunnitteilla tällaisen "tasokurssin" tarjoamista verkko-opetuksena.