01.02.2017

Yleisten tenttipäivien tentit

Ilmoittautuminen

Tiedekuntatentteihin, jotka järjestetään humanistisessa tiedekunnassa noin kerran kuukaudessa perjantai-iltapäivisin, ilmoittaudutaan Korpissa seuraavassa kohdassa:

  • Valitse opinnot > tentit > ilmoittautuminen

Humanistisen tiedekunnan yleisen tenttipäivän tenttiin ilmoittaudutaan Korpissa VIIMEISTÄÄN tenttiä edeltävän viikon perjantaina klo 12:00 mennessä.

HUOM! Kirjatenttejä  tentittäessä  on ilmoitettava tiedot tentittävistä teoksista.

HUOM! Kesän  tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään perjantaihin  26.5. klo 12:00 mennessä.

HUOM! Kurssin päätteeksi järjestettäviin tentteihin ei tarvitse yleensä ilmoittautua Korpissa.

Maturiteetteihin ilmoittauduttaessa täytetään myös erillinen ilmoittautumislomake Korppi-ilmoittautumisen lisäksi ja toimitetaan se oppiaineen amanuenssille viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää. Ilmoittautumislomake löytyy tiedekunnan sivulta ja ohjeet maturiteetin kirjoittajalle löytyvät Kielikeskuksen verkkosivuilta. Maturiteettiin voi ilmoittautua vasta sitten, kun kandidaattiseminaarin ohjaaja on hyväksynyt kandidaattiseminaariesitelmän kandidaatin tutkielmaksi ja tutkielmasta on olemassa viimeinen painettu versio, jonka kopio on toimitettava tentaattorille.

 

Ilmoittautumisen peruminen

Mikäli olet ilmoittautunut yleiseen tenttiin Korpin kautta mutta et pääsekään paikalle, sinun tulee peruuttaa tentti-ilmoittautumisesi. Peruttaminen tapahtuu seuraavasti:

  • poistamalla ilmoittautuminen Korpissa, mikäli ilmoittautumisaika ei ole vielä umpeutunut
  • sähköpostitse/puhelimitse sekä amanuenssille että tentaattorille viimeistään ke klo 12:een mennessä
  • sairaustapauksissa viimeistään tenttipäivän aamuna sähköpostitse tentaattorille.
  • HUOM ! Sinun on ehdottomasti ilmoitettava tentaattorille ja amanuenssille, jos et tule tenttiin ja  ilmoittautumisaika on jo päättynyt.

Mikäli ilmoittautumista ei ole peruutettu, tentaattori merkitsee tentin arvosanaksi ’hylätty’.

Kahden turhan ilmoittautumisen jälkeen tulee käydä tentaattorin vastaanotolla ennen kuin ilmoittautuu kolmannen kerran tenttiin (ks. tutkintosäännön pykälä 19).