05.08.2015

Anne-Laure Kiviniemi

ranskan kielen yliopistonopettaja, FM
Huone F 307

Vastaanotto sl 2015 periodi I: pe 12-13
Sähköposti: anne-laure.l.c.kiviniemi ( at ) jyu.fi
Puhelin: 040 805 3117

Tutkimusalueet

  • Pragmaattinen stilistiikka
  • Ensimmäisen maailmansodan aika

Toiminta

  • opetus: ranskalainen kirjallisuus ja kulttuuri,  tekstitaidot ja suullinen ilmaisu, ranskalainen kielitiede, kontrastiiviset tekstitaidot,  kirjallinen taito, tieteellinen kirjoittaminen, kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielmien ohjaus, ranskankielisten maiden kirjallisuus ja kulttuuri