01.10.2015

Luennoille osallistumisesta ja läsnäolopakosta

Jean-Michel Kalmbach
Yliopistonlehtori, dosentti

Luennoillani ei ole ehdotonta muodollista läsnäolopakkoa. Satunnaiset poissaolot sallitaan. Kaikkien pitämieni kurssien ”kuulustelut” ja osa niihin liittyvistä harjoituksista suoritetaan verkossa, jolloin yksittäinen poissaolo ei juuri haittaa oppimista. Kyseiset kurssit eivät kuitenkaan ole verkkokursseja. Luennoilla annettu tieto on kurssin ydin ja harjoitukset nivoutuvat tarkasti sen sisältöön. Harjoitusten ja pakollisten tehtävien suorittaminen voi olla vaikeaa ilman säännöllistä läsnäoloa luennoilla. Tämä koskee yhtä hyvin kielioppikursseja kuin kielistudioharjoituksia. Ääntämisosuudesta annetaan arvostelu, joka on 25% kurssin loppuarvosanasta. Mikäli ei osallistu lainkaan tai vain harvoin studioharjoituksiin, arvosanaa ei voida antaa ja kurssia ei voi suorittaa kokonaisuudessaan. Lisäksi (v. 2014 käyttöön otettu käytäntö)  suurin osa harjoituksista tehdään yhdessä luokkahuonessa ja vastauksia tarkastellaan yhdessä ja reaaliajassa mobiilisovellusten avulla (Kahoot, Google Apps jne.), jolloin kallisarvoinen ja hyödyllisin palaute ja tieto syntyvät usein juuri luokkatilassa (näin sanoivat itse opiskelijat). Mahdollisimman säännöllinen läsnäolo on siis välttämätöntä. 

Yliopistojen henkilöstötilanteesta ja myös osaltaan salien rajallisesta saatavuudesta johtuen päällekkäisyyksiä syntyy aina jonkin verran eikä niitä voida millään kokonaan poistaa, sillä se vaatisi enemmän saleja ja opettajia tai opettamista osittain myöhään illalla. Mikäli haluttu kurssi menee päällekkäin toisen tai toisten kanssa, opiskelijan on itse mietittävä, mikä kurssi menee toisten edelle, esim. mikä kurssi on tutkinnon suorittamisen kannalta tärkeintä suorittaa juuri kussakin vaiheessa. On myös muistettava, että vanha sanonta ”minkä taakseen jättää, sen edestään löytää” pätee erityisesti yliopisto-opinnoissa: kun kurssin suorittamisen lykkää vuodella, seuraavana vuonna se saattaa hyvinkin mennä päällekkäin toisen kurssin kanssa, ja ollaan taas vaikean tai jopa vaikeamman valinnan edessä.

Myös esim. jos tarjoutuu tilaisuus viransijaisuuden hoitoon, varsinkin jos se tapahtuu opintojen alkuvaiheessa, kannattaa miettiä tarkkaan, onko siitä hyötyä vai haittaa opintojen etenemisen kannalta. Kukin opiskelija tekee valinnan itse.

Jos ei pääse luennoille tai harjoitustunnille, kukin opiskelija huolehtii itse siitä, että hän pysyy ajan tasalla ja tietää, mitä tunnilla on käsitelty. Kaikki kursseihin käytetyt oppimateriaalit ovat aina vapaasti saatavina verkosta (Moodle tai internet).Jos niistä ei ole apua, vanha hyväksi todettu käytäntö on esimerkiksi muistiinpanojen lainaaminen kaverilta (joka on esim. saattanut kirjoitta joitakin vaikeita asioita auki).

Ääntämisharjoitukset ovat kuunneltavissa mp3-tiedostoina myös verkossa.

Minkäänlaisia erillisiä kotitehtäviä tms. korvaavia töitä ei järjestetä.