25.01.2018

Hakuohjeita

Nordkurs ansökningsblankett är inte krypterad, men nedan finns instruktioner för hur du ska göra med personuppgifter. Det har inte framkommit problem eller informationsläckor på grund av formuläret, men rent datasäkerhetsmässigt är det bättre att använda ett skyddat system.

Instruktioner till studerande vid Helsingfors universitet Instruktioner för ansökningsformuläret http://nordkurs.org/ansoegningsskema/:

** Fyll i vilka kurser du söker, dvs. fyll i prioriteringsordning om du söker till mer än en kurs.

** Fyll i kontaktuppgifter och andra personuppgifter utom personnummer och kontonummer (skriv t.ex. "0000000"). Den som har hemliga kontaktuppgifter kan skriva t.ex. "skickas separat" eller "0000000"

** Om du vill kan du lämna bort motiveringen, dvs. fältet "Beskriv varför du vill delta i kursen/kurserna och varför det/de är relevant/a för dina studier". Skriv t.ex. "skickas separat".

** Fyll i fältet "Ange genomförda program, studiehelheter och relevanta fristående kurser (inkl studiepoäng). Beskriv ditt huvudämne och målet med dina studier"

** Fyll i fältet "Pågående studier under vårterminen 2016"

** Om ditt studieintyg innehåller personuppgifter är bra att skicka det separat, men detta fält gäller också finländska studerande: Bifoga dokumentation av dina tidigare genomförda studier (inkl. intyg)”

** Välj ja/nej vid "Har du tidigare deltagit i Nordkurs?"

** Fyll i fältet "Navn og telefonnummer på kontaktperson" om din kontaktperson inte har hemligt telefonnummer.

Den information du lämnat bort/angett som hemlig ska du skicka till mig på adressen maimouna.jagne-soreau@helsinki.fi.s senast den 01.3 med Nordkurs + ditt namn i meddelandefältet. Notera bokstaven s sist i epostadressen -- det är det som gör att meddelandet blir konfidentiellt. Det här fungerar bara på universitetets datorer, om du använder en annan dator skickar du informationen överhttps://securemail.helsinki.fi/ och en extern epostadress. Om du vill kan du skicka all information om dina studier i ett konfidentiellt meddelande

Information om konfidentiell epost: **på svenska: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/instruktioner/datasakerhet-och-molntjanster/datasakerhet/konfidentiell-e-post **på finska: https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/tietokone-ja-tulostaminen/ohjelmistot/luottamuksellinen-sahkoposti