Öppna seminarier i/på/om svenska under våren 2018

Institutionen för språk, svenska språket. Alla intresserade välkomna!
  • Mitä Ruotsin kieli
  • Milloin 06.03.2018 klo 16.1518.00 (Europe/Helsinki / UTC200)
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Öppna seminariet i/om/på svenska sammanträder igen tisdagen den 6 mars kl. 16-18 i S203. Vi gästas denna gång av fil.dr, litteraturvetaren Julia Tidigs från Helsingfors universitet som talar om det mycket intressanta temat  ”Flerspråkighet i finlandssvensk litteratur kring två sekelskiften”

Julia Tidigs har disputerat vid Åbo Akademi år 2014 på avhandlingen "Att skriva sig över språkgränserna: flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa" (http://www.doria.fi/handle/10024/95611).

 Hjärtligt välkomna! Och sprid gärna information till alla intresserade.