30.01.2015

Tietoa hakemisesta ja kursseista

NORDISKA SPRÅK- OCH LITTERATURKURSER 2015

 

Inom ramen för det nordiska kultursamarbetet kan studenter från Finland beredas plats på språk- och litteraturkurser i Sverige, Danmark, Norge, på Island och på Grönland sommaren 2015. Kurserna finansieras med samnordiska medel så att undervisningen och de flesta fritidsarrangemangen, t.ex. studiebesök och utflykter, är kostnadsfria för deltagarna. Dessutom beviljar undervisnings-ministeriet stipendier som täcker resorna samt en del av inkvarteringen och uppehället.

Anmälningarna till kursen är bindande. Om du blir antagen till en kurs kan du inte ge återbud utan synnerligen vägande skäl. Eventuella återbud bör meddelas kurssekreteraren Hanna Lahdenperä (se kontaktuppgifter nedan) omedelbart, så att en ersättare kan kontaktas.

Om du blir antagen till en kurs följer du aktivt med undervisningen och deltar i det slutprov som hålls på kursen. Det är inte tillåtet att vara borta från lektionerna utan kursledarens tillstånd. Om du avbryter kursen utan tvingande skäl måste du återbetala stipendiet.

Vid valet av stipendiater har de som studerar nordiska språk, svenska eller nordisk litteratur som huvudämne företräde, men också biämnesstuderande är välkomna att ansöka om en plats. Bland urvalskriterierna väger din studieframgång och din motivering att åka på sommarkurs tungt.

Resorna

Stipendiet inkluderar kostnaderna för resan till och från kursorten med billigaste färdmedel. Du arrangerar själv din resa till kursen. Om du och de andra kursdeltagarna vill kan ni också ordna en gemensam resa till kursorten, men det sker i så fall på ert eget initiativ. Du bör komma till kursen i tid och stanna tills kursen är slut.

Inkvarteringen

Efter att du antagits till kursen får du närmare information om inkvarteringen på kursorten av ledaren för respektive kurs. Boendet håller studentstandard.

Ansökningsblanketter

får du på din institution för nordiska språk/litteratur/svenska eller på www.nordkurs.org. Lämna in din ansökan på din institution senast den 2 mars 2015. En ansökan till en kurs innebär samtidigt en ansökan om stipendium för resa och uppehälle.

Observera att kurserna på Grönland och Island samt i Stockholm och Århus är samnordiska, vilket förutsätter att du måste förstå och kunna göra dig förstådd på skandinaviska för att delta. På de isländska och grönländska kurserna går undervisningen ofta på danska. På de flesta kurserna undervisas i både språk och litteratur.

Besked om antagning får du senast den 1 april. Deltagarförteckningen skickas både till de antagna personligen och till institutionerna.

Kurspresentationer och information hittar du på www.nordkurs.org

Ytterligare information ger:

Hanna Lahdenperä

Nordica/Finska, finskugriska och nordiska institutionen

PB 24, FIN-00014 Helsingfors universitet

tfn 02941 23369

hanna.lahdenpera@helsinki.fi