etusivu-uusi

banneri_ruotsi.png

 

Miksi opiskella ruotsia?

Ruotsin kielellä on yhä merkittävä asema Suomessa ja erityisesti Pohjoismaisessa yhteistyössä ruotsin kieli avaa ovia. Yliopistossa voit jatkaa aikaisemmin opittua, parantaa taitojasi ja opiskella itse kielen lisäksi kulttuuriin ja kirjallisuuteen liittyviä kursseja. Kaksikielisenä maana Suomessa tarvitaan ruotsin kielen taitajia monilla eri aloilla.

Minkälaisia opinnot ovat?

Ruotsin kielen laitoksella voit opiskella suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja, kielen rakennetta ja käyttöä, kielen tutkimusta, pohjoismaista kulttuuria, kirjallisuutta ja sukukielten perusteita.

Mihin ammattiin valmistut?

Nykyään työmarkkinat ovat paljon monialaisemmat kuin aikaisemmin, joten ruotsin kielen asiantuntija ei enää valmistu tiettyyn ammattiin. Sivuaineet ja kiinnostus ohjaavat kohti tulevaa ammattia. Voit lukea lisää työpolkuja alumnien ammattitarinoista.

Opettaja vai monialainen kieliasiantuntija?

Jyväskylässä on myös mahdollista kouluttautua opettajaksi tai monialaiseksi kieliasiantuntijaksi. Mitä tämä tarkoittaa sitten käytännössä? Opettajan ei enää nykyään tarvitse olla perinteinen peruskoulun tai lukion opettaja, vaan nykyään kielenopetuksen asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän työpaikoilla ja muissakin oppilaitoksissa, esimerkiksi kansalaisopistoissa. Kieliasiantuntijan ei tarvitse olla vain kielen tutkija tai kääntäjä, vaan myös kielen asiantuntijoita tarvitaan työelämässä useammilla aloilla. Sopivalla sivuainevalinnalla voit työllistyä mihin tahansa ammattiin.