13.06.2017

Sivuainevalinta

Ruotsin kielen sivuainekoe järjestetään kaksi kertaa vuodessa: syyskuussa ja huhti-toukokuussa. Sivuaineoikeuksia myönnetään vuodessa n. 25-30 (mukaan lukien kesän valintakokeessa myönnetyt sivuaineoikeudet).

Sivuainekoe perustuu B-ruotsin oppimäärään. Kokeessa testataan kieliopin ja sanaston hallintaa aukkotestein ja monivalinnoin. Lisäksi kokeessa on saattanut olla tehtävänä tuottaa ruotsinkielistä tekstiä joko kääntäen tai referoiden suomenkielistä alkuperäistekstiä. Yksi tehtävä perustuu  Korpissa ennalta ilmoitettavaan aineistoon. Kokeeseen ilmoittaudutaan Korpissa koodilla RUOSIVU.

Lisätietoa saat yliopiston sivuaineportaalista.