24.07.2018

eHops-kysely

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen laatiman ehopskyselyn kysymykset

Kuka olen ja mistä tulen?

 1. Mitä kieliä olen opiskellut? Onko sinulla (lukion lisäksi) jotain muuta koulutusta takanasi?
 2. Miksi halusin Jyväskylään opiskelemaan kieliä / kielenopettajaksi?
 3. Mitkä ovat omat vahvuuteni ja heikkouteni? (mistä olen kiinnostunut, mitä teen vapaa-aikana, mitä harrastan, mitä osaan, missä olen hyvä, mitä pitää vielä oppia, mitä pitää vielä kehittää?)
 4. Mitä odotan opiskelulta kielten laitoksella?

Opiskeluni tavoite

 1. Miten näen oman tulevaisuuteni: missä olen ja mitä teen vuonna 2015 tai 20xx?
 2. Millainen on tavoittelemani tutkinto?
 3. Mikä on pääaineeni ja mitkä ovat tavoittelemani sivuaineet?
 4. Miten ja milloin haen näitä sivuaineita?
 5. Miksi haluan opiskella juuri näitä sivuaineita?
 6. Millaista työtä haluaisin tehdä tulevaisuudessa?
 7. Mitä odotan työelämältä?
 8. Millaista työkokemusta minulla on jo nyt  ja mitä olen oppinut näissä töissä (itsestäni/vahvuuksistani/heikkouksistani)?
 9. Millaista työharjoittelua haluaisin tehdä opintojeni aikana?

Opiskelutyylini

 1. Mikä on nykyisen osaamiseni taso?
 2. Millaista osaamista ja oppimista tavoittelen?
 3. Mitä opinnot/kurssitarjonta siihen antaa?
 4. Mitä alueita haluan kehittää osaamisessani?
 5. Millainen opiskelija olen?
 6. Millainen on opiskelutyylini?
 7. Millaiset opiskelutavat sopivat minulle?
 8. Millaisina näet kursseilla käytettävät työ- ja arviointitavat?
 9. Mitkä ovat omat resurssini?
 10. Millainen on opiskelutapani ja miten organisoin ja rytmitän ajankäyttöäni (vapaa-aika vs. opiskelu, mahdollinen työ)

Ulkomailla opiskelu: vaihto-opiskelu ja kieliharjoittelu

 1. Minne aioin lähteä vaihto-opiskeluun ja milloin?
 2. Mitä haluan oppia / toivon oppivani vaihdossa? (Miten hyödynnän opinnoissani vaihto-opiskelun?)
 3. Milloin aion lähteä kieliharjoitteluun ulkomaille ja minne? (Ruotsin kielessä ja monissa muissakin kielissä on pakollinen kieliharjoittelu, jonka voi suorittaa opiskelemalla, työskentelemällä tai muuten vain oleskelemalla ulkomailla)
 4. Millaisia ennakko-odotuksia ja tuntemuksia minulla on ennen ulkomaille lähtöä?
Opiskelun ohjaaminen
 1. Millaista ohjausta toivon?
 2. Minkälaisissa asioissa tarvitsen ohjausta?
 3. Missä opintojen vaiheissa luulen tarvitsevani ohjausta?

Tämän opintovuoden tunnelmat

 1. Millainen opintovuoteni on ollut tähän mennessä?
 2. Mitä olen oppinut?
 3. Mitä toivon vielä oppivani?