Kieliaineiden yhteinen opetusohjelma Korpissa lv. 2017-18

Perusopinnot

  • KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, 2 op, 4.9.2017 - 13.10.2017, Englannin kieli (KLS), Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Kielten laitoksen opinnot, Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Suomalainen viittomakieli (KLS), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)

          Kielten aineenopettajille

          Monialaisille kieliasiantuntijoille

Aineopinnot

          Kielten aineenopettajille

         Monalaisille kieliasiantuntijoille

Syventävät opinnot

  • KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen, 5 op, 4.9.2017 - 13.10.2017, Englannin kieli (KLS), Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Kielten laitoksen opinnot, Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Suomalainen viittomakieli (KLS), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)

          Kielten aineenopettajille

        Monialaisille kieliasiantuntijoille