25.01.2018

Ruotsin kielen opetusohjelma 2017-2018

Opin­to­jen suun­nit­te­lu ja kulku

Kursseille ilmoittautuminen
Opetusperiodit
Tentit

Ruotsin kielen sekä syys- että kevätlukukauden opetusryhmiin ilmoittaudutaan seuraavalla aikataululla:

Perusopinnot pe 1.9. klo 11.00 alkaen
Aineopinnot ja syventävät opinnot ma 28.8. klo 12.00 alkaen.


Perusopinnot

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen 2 op, periodi I ma 14-16 monimuoto-opiskeluna

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta 5 op, periodit I-II ma 10-12

MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta 5 op, periodit I-II ma 10-12

MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen, 3 op, periodi III ma 10-12 ja pe 12-14

RUOP201 Uttal och samtal, 4 op (valitse yksi ryhmä)

r1 periodi I ma 12-14 ja ke 10-12 Kuronen
r2 periodi II ma 12-14 ja ke 10-12 Kuronen
r3 periodi IV ti 12-14 ja to 12-14 Kautonen

 

RUOP202 Skriv- och textkompetens, 4 op (valitse yksi ryhmä)

r1 periodit I-II  ti 10-12 Nyman-Koskinen
r2 periodit I-II  to 10-12 Nyman-Koskinen
r3 periodit III-IV to 8-10 Nyman-Koskinen

 

RUOP203 Språkets struktur och funktion IA, 4 op (valitse yksi ryhmä)

r1 periodit I-II ti 12-14 Nyman-Koskinen
r2 periodit I-II

ke 8-10

Nyman-Koskinen
r3 periodit I-II to 12-14 Nyman-Koskinen

 

RUOP204 Språkets struktur och funktion IB, 4 op (valitse yksi ryhmä)

r1 periodit III-IV ke 8-10 Nyman-Koskinen
r2 periodit III-IV ke 10-12 Nyman-Koskinen
r3 periodit III-IV to 10-12 Nyman-Koskinen

 

RUOP205 Introduktion till lingvistik, 2 op (sekä pää- että sivuaineopiskelijoille, opintojakson voi suorittaa joko kurssina tai kirjatenttinä)

luento periodit III-IV ma 12-14 Heittola

 

RUOP206 Kultur och samhälle i Norden, 4 op (valitse luento ja yksi ryhmistä, kurssin voi suorittaa vaihtoehtoisesti tenttinä)

luento periodi III ti 16-18 useita opettajia
r1 periodi IV ma 10-12 Kautonen
r2 periodi IV ke 10-12 Kautonen
r3 periodi IV to 14-16

Kautonen

 

RUOP1207 Modern svensk litteratur, 4 op (valitse yksi ryhmä)

r1 periodit I-II,  ti 14-16 Kolu
r2 periodit III-IV pe 8-10 Nyman-Koskinen
r3 periodit III-IV to 14-16 Heittola

 

Aineopinnot

Pääaineopiskelijoille:

KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen 5 op (opettajaksi opiskelevat)
periodi I ma 10-12 ja ke 16-18 

KOPA1001 Kielenoppimisen uudet työkalut ja ympäristöt, 3 op (opettajaksi opiskelevat)
periodi III, ke 8-10 ja pe 12-14

TAI

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen 5 op (monialaiset kieliasiantuntijat)
periodi I ma 14-16 ja ke 10-12


MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus, 3 op
(monialaiset kieliasiantuntijat)
periodi III ma 14-16 ja ke 10-12

*******

RUOA200 Introduktion till pragmatik (1 op)

Suoritetaan e-tenttinä, ilmoittautuminen ja ohjeet suorittamisesta Korpissa.

RUOA102 Klassrumsinteraktion, 2 op (opettajaksi opiskelevalle, valitse yksi ryhmä)

r1 periodi I ma 12-14 ja to 12-14 Kolu
r2 periodi III  ti 12-14 ja to 12-14 Heittola

 

RUOA201 Skrivande i arbetslivet, 3 op (valitse yksi ryhmä)

r1 periodit I-II ti 12-14 Kolu
r2 periodit I-II to 14-16  Kolu
r3 periodit III-IV ti 14-16 Heittola

 

RUOA203 Språkets struktur och funktion II, 4 op (valitse yksi ryhmä)

luento 1 periodit I-II to 8-10  Kuronen
luento 2 periodit III-IV ma 14-16  

Heittola

 

RUOA206 Svenskans grannspråk, 4 op (valitse yksi luento)

luento 1 periodit I-II pe 10-12 Nyman-Koskinen 
luento 2 periodi III-IV pe 10-12 Nyman-Koskinen

 

RUOA207 Svensk litteraturhistoria, 5 op, HUOM! uudessa opetussuunnitelmassa 2017-20 valinnainen kurssi

luento periodit III+IV ti 10-12 Lönnroth

 

RUOA1212 Kandidatseminarium och kandidatavhandling (pääaineopiskelija, valitse yksi ryhmä)

(HUOM!! RUOA213 Vetenskapligt skrivande 3 op suoritetaan kandidaattiseminaarin osana III periodissa, eikä siihen tarvitse ilmoittautua erikseen)

ohjausta koko vuosi ma 14-16 (4.9. ja II periodi), ma 12-14 (kl) Lönnroth

 

RUOA303 Samtal och interaktion, 2 op (kieliasiantuntijoille pakollinen, opettajaksi opiskeleville valinnainen)

peridit III-IV ti 8-10  Kautonen

 

RUOA110 Undervisningsmaterial som resurs, 3-5 op

periodi IV ti 12-14 ja to 12-14  Heittola

 
RUOS1219 Norska 3 tai 8 op

periodit I, III ja  IV useita aikoja, katso tarkemmin Korpista

Haagensen Jenny ja
Haagensen Alf-Martin

 

RUOS217 Svenska språkets historia, 3-5 op

r1 periodi II ma 12-14 ja ti 14-16 Lönnroth

 

RUOA1208 Teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning 4 op, e-tentti (Kolu)

RUOA1209 Språk som påverkansmedel 4 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä (Kuronen)

Syventävät opinnot

RUOS112 Svenska som andraspråk, 5 op, e-tentti (Palviainen)

RUOS113 Bedömning av svenska som andraspråk, 5 op

periodit I-II ma 14-16   Kolu  

 

RUOS201 Vetenskaplig kommunikation, 5 op (valitse yksi ryhmä, samana lukukautena maisteriseminaarin kanssa)

r1 periodit I-II ti 10-12 Palviainen
r2 periodit III-IV ti 10-12 Palviainen

 

RUOS204 Svensk fonologi, 5 op

r1 periodi IV ti 8-10 ja to 10-12 Heinonen  


RUOS206 Lexikal semantik och svenskt ordförråd, 5op

r1 periodit I-II ti 12-14 Kuronen


RUOS211 Magisterseminarium, 5 op
 (valitse yksi ryhmä)

r1 koko vuosi pe 10-12 Palviainen

 

RUOS217 Svenska språkets historia, 3-5 op

r1 periodi II ma 12-14 ja ti 14-16 Lönnroth

 

RUOS1219 Norska 3 tai 8 op

periodit I, III ja  IV useita aikoja, katso tarkemmin Korpista Haagensen Jenny ja
Haagensen Alf-Martin

 

RUOS207 Skandinavisk litteratur, 5 op, itseopiskeluna (Nyman-Koskinen)

RUOS208 Finlandssvensk litteratur, 5 op, itseopiskeluna (Nyman-Koskinen)

RUOS1229 Att undervisa grammatik: teori och praktik, 3-5 op, itseopiskeluna (Kolu)

Tarkista KLSS-kurssit, KOPS-kurssit ja MONS-kurssien opetusohjelma Korpista.