30.08.2018

Ruotsin kielen opetusohjelma 2018-2019

Opin­to­jen suun­nit­te­lu ja kulku

Kursseille ilmoittautuminen
Opetusperiodit
Yleistä tietoa tenteistä

Ruotsin kielen sekä syys- että kevätlukukauden opetusryhmiin ilmoittaudutaan seuraavalla aikataululla:

Perusopinnot pe 7.9. klo 11.00 alkaen
Aineopinnot ja syventävät opinnot ma 27.8. klo 12.00 alkaen.


Perusopinnot

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen 2 op, periodi I ma 14-16 monimuoto-opiskeluna (kaikille kielten opiskelijoille)

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta 5 op, periodit I-II ma 10-12 (opettajaksi opiskeleville kielten opiskelijoille pakollinen)

MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta 5 op, periodit I-II ma 10-12 (kieliasiantuntijoiksi opiskeleville kielten opiskelijoille pakollinen)

MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen, 3 op, periodi III ma 10-12 ja pe 12-14 (kieliasiantuntijoiksi opiskeleville kielten opiskelijoille pakollinen) 
HUOM! Jos haluat valita kurssin HYVY001, valitse ryhmä 5 (humanistis-yhteiskunnallisen tdk:n opiskelijoille) tai jokin muu ryhmä, sillä kivi-laitoksen oma ryhmä menee ajallisesti päällekkäin kurssin MONP1001 kanssa.

RUOP201 Uttal och samtal, 4 op (valitse yksi ryhmä, kaikille pakollinen)

r1 periodi I ma 12-14 ja ke 10-12 Kuronen
r2 periodi II ma 12-14 ja ke 10-12 Kuronen
r3 periodi IV ti 12-14 ja to 12-14 Kuronen

 

RUOP202 Skriv- och textkompetens, 4 op (valitse yksi ryhmä, kaikille pakollinen)

r1 periodit I-II  ti 8-10 Kautonen
r2 periodit I-II  to 10-12  Kautonen
r3 periodit III-IV to 8-10 Nyman-Koskinen

 

RUOP203 Språkets struktur och funktion IA, 4 op (valitse yksi ryhmä, kaikille pakollinen)

r1 periodit I-II ti 12-14 Nyman-Koskinen
r2 periodit I-II

ke 8-10

Nyman-Koskinen
r3 periodit I-II to 12-14 Nyman-Koskinen

 

RUOP204 Språkets struktur och funktion IB, 4 op (valitse yksi ryhmä, kaikille pakollinen)

r1 periodit III-IV ti 10-12 Nyman-Koskinen
r2 periodit III-IV ke 10-12 Nyman-Koskinen
r3 periodit III-IV to 10-12 Nyman-Koskinen

 

RUOP205 Introduktion till lingvistik, 2 op (sekä opintosuunnan että sivuaineopiskelijoille pakollinen, opintojakson voi suorittaa joko kurssina tai kirjatenttinä, )

luento periodi III ma 12-14 ja pe 10-12 Palviainen

 

RUOP206 Kultur och samhälle i Norden, 4 op (valitse luento ja yksi ryhmistä, kurssin voi suorittaa vaihtoehtoisesti tenttinä, kaikille pakollinen)

luento periodi I ti 16-18 useita opettajia
r1 periodi II ti 10-12 Kautonen
r2 periodi II to 14-16 Kautonen
r3 periodi II pe 10-12

Kautonen

 

RUOP1207 Modern svensk litteratur, 4 op (valitse yksi ryhmä, kaikille pakollinen)

r1 periodit I-II,  ti 14-16 Kautonen
r2 periodit III-IV ti 14-16 Nyman-Koskinen
r3 periodit III-IV to 14-16 Kolu

 

Aineopinnot

KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen 5 op (opettajaksi opiskelevat, suositus 2. opiskeluvuosi)
periodi I ma 10-12 ja ke 16-18 

KOPA1001 Kielenoppimisen uudet työkalut ja ympäristöt, 3 op (opettajaksi opiskelevat, suositus 2. tai 3. opiskeluvuosi)
periodi III, ke 8-10 ja pe 12-14

TAI

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen 5 op (kieliasiantuntijat, suositus 2. opiskeluvuosi)
periodi I ma 14-16 ja ke 10-12


MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus, 3-5 op
(kieliasiantuntijat, suositus 3. opiskeluvuosi)
periodi III ma 14-16 ja ke 10-12

*******

RUOA200 Introduktion till pragmatik 1 op  (kaikille pakollinen)

Suoritetaan e-tenttinä, ilmoittautuminen ja ohjeet suorittamisesta Korpissa. Tentaattori Åsa Palviainen.

RUOA102 Klassrumsinteraktion, 2 op (valitse yksi ryhmä, opettajaksi opiskeleville)

r1 periodi I-II to 8-10 Kautonen
r2 periodi III  ti 12-14 ja to 12-14 Kolu

 

RUOA201 Skrivande i arbetslivet, 3 op (valitse yksi ryhmä, kaikille pakollinen)

r1 periodit I-II to 10-12 Kuronen
r2 periodit III-IV ma 14-16  Kolu
r3 periodit III-IV to 10-12 Kolu

 

RUOA203 Språkets struktur och funktion II, 4 op (valitse yksi ryhmä, kaikille pakollinen)

luento 1 periodit I-II ti 8-10  Kuronen
luento 2 periodit III-IV ti 10-12  

Kuronen

 

RUOA206 Svenskans grannspråk, 4 op (valitse yksi luento, kaikille pakollinen)

luento 1 periodit I-II pe 10-12 Nyman-Koskinen 
luento 2 periodi III-IV pe 10-12 Nyman-Koskinen

 

RUOA207 Svensk litteraturhistoria, 5 op, (opsissa 2017-20 valinnainen kurssi, opsissa 2015-17 pakollinen kurssi)

luento periodit III+IV ti 14-16 Lönnroth

 

RUOA1212 Kandidatseminarium och kandidatavhandling, 10 op (pääaineopiskelijoille/ruotsin opintosuunnan opiskelijoille)

periodit I, III ja IV (II periodissa RUOA213) ma 12-14   Lönnroth

 

RUOA213 Vetenskapligt skrivande 3 op (vain kandidaattiseminaaria käyville pääaineopiskelijoille/ruotsin opintosuunnan opiskelijoille) 

periodi II ma 12-14  Lönnroth

 

RUOA303 Samtal och interaktion, 2 op (kieliasiantuntijoille pakollinen, opettajaksi opiskeleville valinnainen)

periodi I ti 10-12 ja to 14-16 Kautonen

 

RUOA221 Ungdomsspråk och slang, 3-5 op (aineopintojen valinnainen kurssi)

periodi IV ti 12-14 ja to 12-14  Kolu         

 

RUOA2001 Att skriva i digitala medier, 5 op (aineopintojen valinnainen kurssi)

periodi III                to klo 16-18 ja pe klo 12-14 (viikot 4,6,8 ja 9) Rantala                     

 

RUOS228 Finlandssvensk kultur och indentitet, 3-5 op (aine- ja syventävien opintojen valinnainen kurssi)

periodit I-II ti 14-16             

Nyman-Koskinen


RUOS217 Svenska språkets historia, 3-5 op (aine- ja syventävien opintojen valinnainen kurssi)

periodit I-II ti 10-12          Lönnroth

 

RUOA1208 Teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning 4 op, e-tentti opettajaksi opiskeleville(Kautonen syksy 2018, Kolu kevät 2019)

RUOA1209 Språk som påverkansmedel 4 op, kirjatentti kieliasiantuntijaksi opiskeleville yleisenä tenttipäivänä (Lönnroth)

RUOS1229 Att undervisa grammatik: teori och praktik, 3-5 op, itseopiskelukurssi (Kautonen syksy 2018, Kolu kevät 2019)

Syventävät opinnot

RUOS112 Svenska som andraspråk, 5 op, e-tentti (Palviainen)

RUOS113 Bedömning av svenska som andraspråk, 5 op (pakollinen opettajaksi opiskeleville pääaineopiskelijoille/opintosuunnan opiskelijoille)

periodit III-IV ma 12-14   Kolu  

 

RUOS206 Lexikal semantik och svenskt ordförråd, 5op (syventävien valinnainen kielitieto-opintojakso)

periodit IV ti 8-10 ja to 14-16 Kuronen


RUOS211 Magisterseminarium, 5 op
 (Seminaarin voi aloittaa joko syys- tai tammikuussa. Jos aloitat syyskuussa, voit ilmoittautua molempiin ryhmiin.)

r1 periodit I-II ma 14-16 Kuronen
r2 peridit III-IV ma 14-16 Kuronen

 

RUOS201 Vetenskaplig kommunikation, 5 op (käydään yhtä aikaa maisteriseminaarin kanssa, kuuluu niille, jotka kirjoittavat maisterintutkieman ruotsin kielellä)

periodit III-IV ti 10-12 Palviainen

 

RUOS217 Svenska språkets historia 5 op (syventävien valinnainen kielitieto-opintojakso)

periodit I-II ti  10-12 Lönnroth

 

RUOS228 Finlandssvensk kultur och indentitet 5 op (syventävien valinnainen kieli, kulttuuri ja yhteiskunta -opintojakso)

periodit I-II ti 14-16             

Nyman-Koskinen

   

RUOS207 Skandinavisk litteratur, 5 op, itseopiskeluna (Nyman-Koskinen)

RUOS208 Finlandssvensk litteratur, 5 op, itseopiskeluna (Nyman-Koskinen)

RUOS1229 Att undervisa grammatik: teori och praktik, 5 op, itseopiskeluna (Kautonen syksy 2018, Kolu kevät 2019)

Tarkista KLSS-kurssit, KOPS-kurssit ja MONS-kurssien opetusohjelma Korpista.