21.04.2017

Ruotsin kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Ruotsin kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Osaamista kuvataan arvosanan hyvä (3) tasolla. Osaamistavoitteet ja opintojaksoilla harjoiteltavat työelämätaidot on kuvattu ensisijaisen suoritustavan mukaan.

Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Opintojen rakentuminen vaihtelee pääaineen ja suuntautumisvaihtoehdon mukaan. Valitse oma opetussuunnitelmakuvauksesi näistä vaihtoehdoista:

Koko opetussuunnitelma 2012-15 pdf-muodossa.

Infotilaisuus uuteen opetussuunnitelmaan siirtymisestä 4.5.2012 (tilaisuuden diat)